Nieuws

Herstructurering Jacob Ekelmansstraat

Al vele jaren hebben de bewoners van de Jacob Ekelmansstraat de grote wens om de straat verkeersveiliger te maken en de kwaliteit te verbeteren. Het dorpsplatform Nieuwaal heeft al vanaf de oprichting in 2012 deze hartenkreet overgenomen en regelmatig kenbaar gemaakt bij de gemeente, echter al die jaren werd de aanpak telkens weer vooruit geschoven. De gemeente had daar een goede reden voor; het opknappen van de Jacob Ekelmansstraat kan pas echt doorgaan als de rondweg in gebruik is genomen, immers de aanpak van de weg heeft geen zin als het zware verkeer er nog steeds over rijdt.
Op 17 augustus 2020 werd gestart met 2 projecten in Nieuwaal, namelijk er werd een begin gemaakt met de start van de aanleg van de rondweg, en tegelijk begon de gemeente met de voorbereiding voor de herstructering van de Jacob Ekelmansstraat.
Met de herstructurering wil het dorpsplatform de mogelijkheid aangrijpen om het dorpse karakter weer terug te krijgen; een rustige weg die veilig is, met meer groen en daarbij een grote kwalitatieve verbetering door de juiste keuze van materiaal voor de straat en verlichting.
Uit de inventarisatie van de weg zijn voorlopig de volgende punten gekomen:
– Verbeteren entree: hiermee wordt de aansluiting van de Jacob Ekelmansstraat op de rondweg bedoeld. Het reststukje wat overblijft wordt in overleg met groenbeheer ingevuld.

– Het laten vervallen van de vrachtwagenparkeerstrook is nog in onderzoek (de gemeente heeft een aantal locaties in onderzoek voor grootschalige parkeergelegenheid)

– Ten noorden van de Pauwenhof klinkers, ten zuiden van de Pauwenhof asfalt. (Of klinkers ook gewild zijn door de aanwonenden wordt nog besproken met de bewoners)

– Diverse kruisingen worden uitgevoerd met een plateau

– Bus opstapplaatsen komen te vervallen

– Fietspad ten noorden van de Pauwenhof richting Kempkesstraat wordt wandelstrook. Verder naar het noorden is de weg te smal voor een aparte wandelstrook.

– Parkeerstrook creeren ter hoogte van huisnummer 11, waar nu in de berm geparkeerd wordt.

– Opknappen van de parkeerplaats bij de kerk inclusief beplanting.

– Aanplant van bomen langs de Jacob Ekelmansstraat volgens Groene hoofdstructuurplan. De leegte ter hoogte van huisnummer 36 wordt opgevuld met nieuwe bomen.

– De kruising met de Kempkesstraat wordt waarschijnlijk niet uitgevoerd als plateau omdat de aanliggende panden te laag staan en daardoor wateroverlast ontstaat.

Uiteraard wil de gemeente dit ontwerp met de bewoners bespreken, maar dat is in deze corona-periode erg moeilijk. Naar verwachting is er de 2e helft van november een “coronaproof” presentatie aan de bewoners. U wordt daarover geinformeerd.
Als alles verder volgens planning verloopt kan de uitvoering maart/april 2021 gestart worden.

Realisatie rondweg Nieuwaal nadert zijn voltooiing (Video)

NIEUWAAL – Nog een weekje geduld en dan kunnen de inwoners van Nieuwaal gebruik gaan maken van de nieuwe rondweg. De aannemer is nu nog bezig met een betonnen rand langs het asfalt te storten. Vervolgens wordt begin volgende week de laatste asfalt laag gelegd en de afwerking gedaan. De planning is dat de weg in de loop van volgende week vrijdag (30 oktober) gebruik kan gaan maken van een lang gekoesterde wens. Ook het kruispunt van de Hogeweg/Jacob Ekelmansstraat zal dan weer opengaan. Volgend voorjaar gaat vervolgens de Jacob Ekelmansstraat nog op de schop, en zal Nieuwaal er weer een stuk mooier en veiliger uitzien. Hieronder een digitale rit over de nieuwe rondweg

Vrijwilliger(s) van het jaar gezocht

Het is inmiddels traditie dat het Dorpsplatform aan het einde van het jaar een of meer vrijwilligers in het zonnetje zet, en daarom zijn wij ook nu weer op zoek naar bijzondere vrijwilligers die voor deze eretitel in aanmerking komen. Kandidaten zijn vrijwilligers die zich op een opmerkelijke en belangeloze manier inzetten voor ons dorp. Het maakt niet uit of dat bijvoorbeeld voor het verenigingsleven is, voor de kerk, het onderwijs of dat je bijvoorbeeld boodschappen doet voor mensen die dat niet kunnen. Weet jij een of meerdere personen die hiervoor in aanmerking komen stuur dan een mail met de gegevens van die persoon of personen naar: info@dorpsplatformnieuwaal.nl (opgeven alleen per mail)

 

Realisatie rondweg deel 4 (Video)

NIEUWAAL – Wij namen vandaag weer een kijkje bij de realisatie van de nieuwe rondweg in Nieuwaal. De werkzaamheden verlopen op het moment nog prachtig op schema, de aannemer is nu bezig met het aanleggen van twee lagen asfalt. Vervolgens komt er later nog een slijtlaag bovenop en als alles goed gaat zal het verkeer eind oktober gebruik kunnen gaan maken van de nieuwe rondweg.

Geen spoed, maar wel brandweer ter plaatse nodig? Bel dan 0900-0904!

Vandaag wordt het landelijk nummer 0900-0904 gelanceerd voor situaties waar wel de brandweer ter plaatse moet komen, maar die geen levensbedreigende of acuut gevaar veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan: een boom die over de openbare weg ligt en voor verkeershinder zorgt, een waterlekkage waardoor straten blank komen te staan of een vermoeid paard dat niet meer zelf uit de sloot kan komen.
Acuut gevaar of twijfel? Bel dan altijd 112!
→ Meer informatie? Ga dan naar www.brandweer.nl/geenspoed

Oproep burgemeesters Bommelerwaard: “Wees zorgzaam voor elkaar”

BOMMELERWAARD – Burgemeester Henny van Kooten van Maasdriel en Pieter van Maaren van de gemeente Zaltbommel hebben vanmorgen een openbrief geplaatst richting de inwoners uit de Bommelerwaard waarin ze een oproep doen om zorgzaam voor elkaar te zijn. De brief is hieronder te lezen:

Beste inwoners van de Bommelerwaard,

Ruim een half jaar zijn wij in de ban van het coronavirus. Het virus dat ons handelen in hoge mate bepaalt. Of we het nu willen of niet. Dagelijks worden we ermee geconfronteerd, ieder op zijn of haar eigen manier. Helaas is deze moeilijke tijd nog niet voorbij. Integendeel, het coronavirus is aan een opleving bezig. Dat leidt tot nieuwe maatregelen, ook in onze regio.

We begrijpen dat het een lastige situatie is voor u en uw naasten

De afgelopen weken zijn de regels in korte tijd snel aangescherpt. Eerst voor een aantal regio’s, waaronder onze regio. En niet veel later voor het hele land. Soms is het daardoor moeilijk te volgen welke regels er nu precies gelden. Wij proberen u te helpen door naar u te luisteren. En door u van de juiste informatie te voorzien. Zo kunnen we ons allemaal zo goed mogelijk aanpassen. In de hoop dat we zo samen het coronavirus spoedig onder controle krijgen. 

Wij kunnen dit

Velen van u zijn het coronavirus beu. Velen waren helemaal klaar met al die opgelegde beperkingen. Begrijpelijk, want ons hele sociale leven wordt ontregeld en soms haast onmogelijk. Sociale contacten zijn voor ons mensen van essentieel belang. Beperkingen hebben direct invloed op ons welzijn. Maar helaas is corona nog niet klaar met ons. Alleen door ons nu aan de regels te houden, kunnen we straks weer genieten van meer vrijheden. Wij doen dus opnieuw een groot beroep op u. Voor de zomer hebben wij met zijn allen laten zien dat we dat kunnen.

Help elkaar

Zoals we dat in de Bommelerwaard gewend zijn te doen. Samen leven doe je met en voor elkaar. Door aandacht te hebben voor elkaar en naar elkaar om te zien. Door elkaar alert te houden op de maatregelen. Door uzelf en uw naaste(n) te beschermen. U liet de afgelopen maanden zien dat we op elkaar kunnen rekenen. Wij hebben er alle vertrouwen in en zijn ervan overtuigd dat u dat ook de komende tijd zult laten zien.

Wij gaan ervan uit dat na deze regen de zon weer gaat schijnen. Tot die tijd: Houd vol!

Energiecafés gaan digitaal

ZALTBOMMEL – De fysieke energiecafés kunnen door de aangescherpte corona-maatregelen helaas niet doorgaan. Daarvoor in de plaats komen 4 digitale avonden: 2 over het thema zon- en windenergie en 2 over isoleren en energiekringen.

De oorspronkelijke energiecafés gingen over beide thema’s. Doordat er nu 1 thema voor een bijeenkomst is duurt die korter, kan er beter doorgepraat worden over een thema en kunnen mensen zelf kiezen waar ze aan mee willen doen.

15 oktober en 9 november: Zon- en windenergie

Om de hoge ambities op het gebied van duurzame energie waar te maken zijn kleine én grote initiatieven voor duurzame energie nodig. Daarom werkt de gemeente aan regels voor zon- en windenergie voor grootschalige initiatieven. Wilt u hier meer over weten? Meedenken over geschikte locaties hiervoor? Doe dan mee aan de bijeenkomst over zon- en wind energie op 15 oktober of 9 november. De energiecafés starten om 19.30 uur en duren (inclusief inloop en pauze) zo’n anderhalf uur.

24 november en 1 december: Isoleren en energiekringen

Hoe maak ik mijn huis energiezuinig? Zijn hier subsidies voor? Wat als ik een monument heb? En hoe verwarm ik mijn huis in de toekomst? Wat zijn de plannen van de gemeente? Hoe kan ik daar over meepraten? Zijn dit herkenbare vragen voor u? Doe dan mee aan het online energiecafé op 24 november of 1 december. Het gaat dus over wat u zelf kunt doen (isoleren) én wat u samen kunt doen (in energiekringen) om tot een duurzaam Zaltbommel te komen. De energiecafés starten om 19.30 uur en duren (inclusief inloop en pauze) zo’n anderhalf uur. Wie hier na deze avond nog over door wil praten kan zich aanmelden voor de energiekringen. Wat dit inhoudt hoort u deze avonden.

Aanmelden energiecafé

Aanmelden kan op https://energieloketrivierenland.nl/zaltbommel/energiecafe/ of www.zaltbommel.nl/duurzaamheid. Na aanmelding krijgt u een mail met instructies om mee te doen aan de bijeenkomst. De organisatoren namen contact op met wie zich al had aangemeld voor de fysieke energiecafés.

Eigenaren monumenten krijgen gratis advies voor verduurzaming

ZALTBOMMEL – De gemeente wil dat eigenaren van monumenten op een verantwoorde manier hun huis kunnen verduurzamen. Komende winter doet de gemeente daarom een pilot om het eenvoudiger te maken om een monument  te verduurzamen. Eigenaren van nog niet volledig energiezuinige woonhuismonumenten kunnen zich aanmelden om mee te doen. Zij kunnen een gratis en vrijblijvend advies krijgen voor het verduurzamen van hun pand.  Uit de aanmeldingen kiest de gemeente vijf deelnemers.

Duurzaamheid bij monumenten is maatwerk

Op het gebied van energiezuinigheid en comfort valt er bij monumenten vaak nog het nodige te verbeteren. Maar ook na verduurzaming moet het monumentale karakter of het beschermd dorps- of stadsgezicht nog intact zijn. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat een monument vaak al eeuwenlang een eigen vocht- en temperatuurhuishouding heeft. Als de bouwfysische eigenschappen veranderen kan dit nare gevolgen hebben zoals vochtproblemen, schimmelvorming en houtrot. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de monumentale waarden van een pand. Niet in ieder historisch raam kan zomaar isolerende beglazing worden geplaatst bijvoorbeeld. En de aanwezigheid van een mooie lambrisering betekent soms dat er een creatieve oplossing moet worden gezocht voor het aanbrengen van wandisolatie. Het vraagt daarom vaak om maatwerk om dergelijke panden te verduurzamen..

Inhoud pilot

Wie mee doet krijgt een cultuurhistorische analyse en een bouwfysische inventarisatie van het monument. De gemeente doorloopt met de deelnemer (eventueel fictief) de vergunningaanvraag voor de maatregelen in het advies. De gemeente wil weten of de maatregelen die worden voorgesteld uiteindelijk leiden tot een vergunning voor het verduurzamen van de woning. Daarnaast evalueren zij het hele proces met de aanvrager. Het doel hiervan is het adviestraject te verbeteren.

Gratis en vrijblijvend

De kosten per energiescan bedragen normaal gesproken ongeveer € 2.000,- en zijn voor deelnemers aan de pilot voor rekening van de gemeente. Het advies is voor deelnemers aan de pilot vrijblijvend, zij zijn niet verplicht dit uit te voeren.

Selectie deelnemers

Wie mee wil doen met zijn monument kan zich tot 24 oktober aanmelden. Eigenaren van een monument kregen een brief met aanmeldformulier van de gemeente. De gemeente selecteert onder de aanmeldingen 5 woonhuismonumenten. De pilot moet leiden tot een verbetering van het advies- en vergunningentraject. Daarom selecteert de gemeente verschillende soorten panden. Ze kijken naar reeds uitgevoerde energiemaatregelen, verschillende dakbedekking (riet, pannen, leien), soort bouw (vrijstaand, tussenwoning) en locatie (gelegen in de verschillende kernen). Zijn er per categorie meerdere inzendingen dan loot de gemeente wie er mee mag doen. 

Kruising Hogeweg/Jacob Ekelmansstraat blijft tijdens afsluiting open voor fietsers

Het kruispunt van de Hogeweg en de Jacob Ekelmansstraat wordt met ingang van aanstaande donderdag 8 oktober tot medio eind oktober afgesloten vanwege werkzaamheden die verband houden met de aanleg van de nieuwe rondweg.
Na overleg met de gemeente Zaltbommel blijft het kruispunt wel open voor fietsers.
Gedurende de werkzaamheden op de kruising zelf (tijdens freeswerk en asfalteringswerkzaamheden) zullen verkeersbegeleiders de fietsers aansturen. Wat betreft de bushalte in het dorp, deze blijft gewoon bereikbaar voor de busdiensten middels de omleiding die aangegeven is. Automobilisten zullen wel via de omleidingsroute Nieuwaal in en uit moeten.

Inwoners Nieuwaal genieten tijdens burendag (video)

NIEUWAAL – De inwoners van Nieuwaal hebben vandaag massaal meegedaan aan de editie van “Burendag 2020”. Door de coronamaatregelen was het feestje van en voor de inwoners van Nieuwaal anders dan in andere jaren. Maar dat wil niet zeggen dat het minder gezellig was dan anders. Het was eerst de beurt aan de kinderen die in groepjes door het dorp trokken om op diverse locaties mee te doen aan allerlei spelletjes. Toen iedereen terug was had de Activiteiten commissie van Nieuwaal die de burendag organiseerde gezorgd dat iedereen kon genieten van een meer dan heerlijke picknick, ook weer helemaal opgezet volgens de corona richtlijnen. Kortom, een meer dan geslaagde burendag in Nieuwaal. Hieronder een vide impressie.