nieuwaal skyline zomer 2019

Verkeer

30Km zone Nieuwaal
De gemeente gaat 30 km borden plaatsen in Nieuwaal. Er waren 3 varianten opgesteld in het rapport waarbij respectievelijk 4, 8 of 12 borden in Nieuwaal konden verdwijnen. De variant waar goedkeuring aan is verleend is waarbij 8 borden komen te vervallen. Hiermee wordt tevens het 50 km gedeelte tussen de Kerk- en Beemstraat omgevormd tot 30 km zone. Echter, op dit moment is er overleg met het Waterschap (eigenaar dijklichaam) of de bebording nog op korte termijn mag worden verplaatst (in principe mag er tussen 1 okt en 1 apr niet gewerkt worden in/aan de dijk.) Wanneer er toch nog toestemming komt dan wordt de verplaatsing op zeer korte termijn uitgevoert. Lukt dit niet dan kan dit pas uitgevoert worden na 1 april 2015.

Opknappen Jacob Ekelmansstraat
De Jacob Ekelmansstraat is de hoofdontsluitingsweg voor Nieuwaal. Niet alleen de dorpsbewoners gebruiken deze weg maar ook het transport van en naar de bedrijven aan de Beemstraat.
De straat is -samen met de kerkstraat- al jaren onderwerp van discussie, want hij is niet geschikt voor het zware verkeer dat er over gaat. Dit kan onmogelijk op een soepele en veilige manier door de smalle straat. Er zijn bloembakken neergezet om de snelheid eruit te halen en om het verkeer verder van de huizen te houden waardoor het minder hinderlijk wordt.
In 2013 is er tegenover de Bezemerland een wijkje gebouwd. Hiervoor zijn de bomen langs de Jacob Ekelmansstraat geruimd en is de weg verschillende keren opengebroken om de nutsvoorzieningen voor de woningen te regelen. De weg is provisorisch gerepareerd en er is sprake van achterstallig onderhoud. In november 2014 is hier een nieuwe Coldmix asfalt laag overheen gelegd.

  • April 2014: de gemeente heeft aan het dorpsplatform doorgegeven dat er geld voor is gereserveerd . Men komt binnenkort met het plan van aanpak.
  • Oktober 2014: De Jacob Ekelmansstraat is opgelapt, de Pauwenhof is compleet vernieuwd. Er komt nog een nieuwe slijtlaag (kleine steentjes 4-6mm groot).
  • November 2014: Er is een nieuwe Coldmix slijtlaag aangebracht. De dikte hiervan is 3 mm tot 6 mm zodat er geen kantlagen en putranden hoeven worden opgehaald en 1 uur na aanbrengen weer berijdbaar is. De bakken worden weer tijdelijk terug gezet, want in het voorjaar komen er eilandjes met paaltjes.
  • November 2015: in de Jacob Ekelmansstraat worden paaltjes gezet.
  • 9 juli 2014: Idee voor rondweg rond Nieuwaal.
  • Veiligheid voor alles: denk aan de schoolgaande kinderen.