nieuwaal skyline zomer 2019

(13 juli 2020) Nieuwaal is eind dit jaar een rondweg rijker

Eind 2019 werd het laatste stuk grond dat nodig is voor de rondweg om Nieuwaal door het PHTB verworven. De plannen voor de rondweg kunnen nu realiteit worden.

Nieuwaal is omsloten door kassen en een deel van het tuinbouwvrachtverkeer rijdt dagelijks door de kern van het dorp. De nieuwe rondweg ten westen van de dorpskern maakt daar een einde aan. Het tracé loopt vanaf de kruising van de Jacob Ekelmansstraat naar de Hogeweg, door de weilanden richting de Beemstraat. Aan de oostkant van de rondweg komt een grondwal met een wandelpad en een landschappelijke inpassing met bomen en struiken (in overleg met de dorpsraad).


Het tracé van de rondweg door de weilanden

In de eerste helft van 2020 is achter de schermen de uitvoering van de rondweg voorbereid. Ook is er overleg met de dorpsraad over de landschappelijke inpassing. De aanbesteding is in juni afgerond en er is inmiddels één partij geselecteerd. Aannemer Gebr. Van Kessel gaat de werkzaamheden voor de rondweg uitvoeren. Deze werkzaamheden starten eind augustus. Omwonenden krijgen per brief informatie over de planning en aard van de werkzaamheden. 

Definitief ontwerp rondweg Nieuwaal: 20503.1-ONT01-A-A0 verlengd

Meer informatie op: https://phtb.nl/projecten/rondweg-nieuwaal

(2019) Rondweg Nieuwaal

Rondweg schets

Het dorpsplatform Nieuwaal heeft een zienswijze ingediend mbt de wijzigingsplannen van o.a. de Rondweg Nieuwaal (Zaaknummer 2015-007385).

Wijzigingsplan Infrastructuur, Landschap en tuinbouw Bommelerwaard)

1 februari 2018
Het doel is om de nieuwe rondweg groener in te kleden, toegankelijk te maken voor voetgangers zodat er een ‘rondje’ gelopen kan worden, en het verplaatsen van de vrachtwagenparkeerplaats.

april 2019: (PHTB) Nog steeds geen zicht op vooruitgang. Waar men precies mee bezig is is onduidelijk. “Diverse acties lopen nog. Het is vooral een lastig proces dat helaas veel tijd kost.”.Zoals eerder besproken worden er in principe geen werkzaamheden uitgevoerd aan de Jacob Ekelmansstraat voordat de rondweg klaar is. Alles hangt een beetje af van hoe dat bovenstaand proces verloopt. De vrachtwagen parkeerplaats wordt nog niet gesloten. “Wij schaffen geen perceel aan. Wij hebben geprobeerd marktpartijen samen te brengen om dit mogelijk te faciliteren. Echter is dat ook een moeizaam proces waarin ook de gemeente moet meewerken. Vooralsnog is er geen geschikte locatie gevonden die voor alle partijen akkoord is.”