nieuwaal skyline zomer 2019

Het doel van dorpsplatform Nieuwaal

  • Het bespreekbaar maken van ideeën over de leefbaarheid van het dorp op ruimtelijk, sociaal, cultureel en economisch gebied.
  • Het signaleren van ontwikkelingen binnen het dorp en het aandringen op structurele verbeteringen van de leefbaarheid bij o.a. bevoegde instanties.
  • Het coördineren van ontwikkelingen die de leefbaarheid van het dorp ten goede komen en het voorkomen van ontwikkelingen die afbreuk doen aan de leefbaarheid van NIeuwaal.
  • Het fungeren als klankbord voor externe instanties over ontwikkelingen die van invloed zijn op de leefbaarheid van Nieuwaal.

Wat doet het platform?
We zijn een neutraal (niet politiek) orgaan. We trachten een brug te slaan tussen bewoners van het dorp en andere partijen. Als schakel tussen de inwoners van Nieuwaal en het bestuur van de Gemeente Zaltbommel, wil het Dorpsplatform Nieuwaal, zonder politiek stelling te nemen, de in ons dorp levende wensen en verlangens over leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang, inventariseren en aan de orde stellen bij de gemeente. Vanzelfsprekend kan iedereen met klachten, wensen, plannen en ideeën bij het platform terecht.

Het bestuur, dat van gemeentewege de beschikking heeft gekregen over een bescheiden budget voor administratieve ondersteuning, zal minimaal elk kwartaal bijeen komen om te zien welke concrete stappen gezet kunnen worden. Het bestuur stelt zich voor op gezette tijden verslag te doen van de leefbaarheidkwesties die het heeft geconstateerd, of die het ter ore is gekomen. Indien nodig en gewenst zullen er ook bijeenkomsten worden belegd. De informatievoorziening zal via deze website en via een huis-aan-huis nieuwsbrief bij de inwoners bekend worden gemaakt.