nieuwaal skyline zomer 2019

Klompenpad

Klompen aan, rugzak op en gaan!
Gemeente Zaltbommel en Stichting Landschapsbeheer Gelderland nodigen u uit voor het lopen van het klompenpad “Nywelepad”

Klompenpaden zijn wandelroutes door het boerenland, over onverharde paadjes en vergeten doorsteekjes. Samen met vrijwilligers en met medewerking van grondeigenaren is het gelukt het Nywelepad te ontwikkelen. Dit pad is het 77ste Klompenpad en is 17 juli 2015 geopend door Janne van Wijnen (Dorpsplatform Nieuwaal), Arjan Vriend (directeur SLG) en wethouder Adrie Bragt (gemeente Zaltbommel). Klik op de plattegrond om een pdf te downloaden.

Wandelen door het mooie buitengebied van Nieuwaal en Gameren
Nywelepad is een rondwandeling van 14 kilometer door het afwisselende buitengebied van Nieuwaal en Gameren. Wandelen over oude kaden, langs historische gebouwen en door vochtige hooilanden. De brochure met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden is o.a. te koop bij TRIP Bommelerwaard, eetcafé/cafetaria Ons Trefpunt, eetcafé/cafetaria ’t Stoepke en de VVV’s in de regio.
Dit Klompenpad is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zaltbommel, Regio Rivierenland, Provincie Gelderland en de Nationale Postcode Loterij.
Gemeente Zaltbommel en Maasdriel hebben het voornemen om een wandelnetwerk in de Bommelerwaard op te zetten, de klompenpaden zullen hier een onderdeel van zijn.

Nadere informatie:
www.klompenpaden.nl
www.landschapsbeheergelderland.nl

De weg er naar toe (ofwel hoe is het klompenpad tot stand gekomen)

Klompen

Een klompenpad is een cultuurhistorische wandelroute van 5 – 15 km, zoveel mogelijk over onverharde paden. Gemeente Zaltbommel en Maasdriel hebben het voornemen om een wandelnetwerk in de Bommelerwaard op te zetten, de klompenpaden zullen hier een onderdeel van zijn.

24 juni 2014
Start door Stichting Landschapsbeheer Gelderland van een klompenpad door Nieuwaal en Gameren. De uitnodiging was gericht aan het dorpsplatform Nieuwaal (dorpsplatform Gameren bestond toen nog niet) en aan iedereen die een steentje bij wilde dragen aan het opzetten van een mooi pad. De opening vond plaats door wethouder Han Looijen. Tijdens deze avond heeft Nomi Havelaar (Projectleider bij de Stichting) een presentatie gehouden over wat een klompenpad precies is en hoe we het pad zullen ontwikkelen. Na de pauze hebben aanwezigen op grote kaarten ideeën aangegeven voor de route en hebben verschillende aanwezigen zich aangemeldt voor de werkgroep. Het pad zal in samenwerking met deze werkgroep worden gerealiseerd.

24 juli 2014
Intussen heeft Nomi Havelaar i.s.m. Esther Vink de eerste concept-versie van de foldertekst klaar en heeft Jan Groenendijk (historicus uit Gameren) aangegeven om t.z.t. de tekst kritisch te bekijken en aan te vullen.
Ook heeft Nomi een reactie gekregen van Staatsbosbeheer wat betreft het tracé door de Lieskampen, met een kleine aanpassing in de route. Leuk dat we de verbinding van de Elskampseweg naar de Lieskampen mogen maken. Hiervoor is waarschijnlijk wel een wat grotere brug (+/- 7 m lengte) nodig; Nomi gaat in overleg met de gemeente of dit financieel mogelijk is.

17 november 2014
Het projectwerk is overgenomen door projectleider Martijn Grievink. Hij heeft afstemming gehad met Waterschap en Staatsbosbeheer over het Klompenpad. Met Staatsbosbeheer (SBB) zijn de mogelijkheden verkend voor een overbrugging in de Lieskampen. Nu bestaat het idee om een permanente dam met duiker te realiseren. Er is overleg met de gemeente over deze optie en kosten.

9 december 2014
De ontheffing is binnen en de dam kan worden aangelegd. Dit zal in januari of februari plaatsvinden. Een mooie en belangrijke schakel voor de routeverkorter! Geleidelijk wordt gewerkt aan het totaalplaatje en richting de oplevering (en opening) van de gehele route.
Waterschap is akkoord met het gebruik van het schouwpad langs de Capreton en een overbrugging van de genoemde watergang.
Bekijk hier de laatste conceptroute en begeleidende tekst.

Februari 2015
Het laatste half jaar heeft de werkgroep verschillende bijeenkomsten gehad om te kijken of er verbeteringen konden worden aangebracht. En waar kan je nu het best een bijeenkomst houden als het hoofdonderwerp een klompenpad is? In het veld natuurlijk, want het is nou eenmaal veldwerk. Meestal ging dat met de fiets want de afstand is niet om ‘even’ te doen. En ja, op de fiets moet je ook over het strand, de dijk, door de bossages, de weilanden, de bossen, de bruggetjes, en over omheiningen.. Erg leuk om te doen, maar het is en blijft toch het best geschikt om het traject te voet af te leggen.

De laatste weken zijn we bezig geweest om de bewegwijzering aan te brengen op de tientallen beton-, lantaarn- en andere palen, zodat het klompenpad deze zomer al gebruikt kan worden.

FOTO’S
Heeft u nog fotos van de opening of andere mooie foto’s van het klompenpad stuur het op naar redactie@dorpsplatformnieuwaal.nl.

Veel meer foto’s zijn te vinden op de site van de Capreton (door Henk de Koning).