nieuwaal skyline zomer 2019

Dorpsplatform budget

Het dorpsplatform krijgt jaarlijks de beschikking over een budget om allerlei zaken te realiseren. De gemeente geeft daarmee het dorp zelf meer invloed om dorpsgeld te besteden. Dit kunnen we aanwenden om de leefbaarheid te verbeteren en is vrij besteedbaar.

Voor 2018 bedraagt dat 5000,-.

De uitgangspunten zijn:
● Het budget moet bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp.
● Het voorstel moet niet in strijd zijn met (toekomstig) gemeentelijk beleid en/of wetgeving.
● Er moet voldoende draagvlak zijn.

Het gaat uiteraard om de kleinere projecten of ideeën die kunnen worden uitgevoerd. Zaken waar het bijvoorbeeld aan kan worden besteed zijn bijv. een bankje, een wip of een schommel, een dorpsactiviteit, een sport- of spelvoorziening, een extra perkje of bloembak en een extra maatregel waardoor de verkeersveiligheid wordt vergroot.

Voor een gedeeltelijke besteding van het budget heeft het dorpsplatform in 2015 gekozen voor een bijzonder bevrijdingsmonument ter nagedachtenis aan de 2e wereldoorlog. Dit monument bestaat uit een boom met rondom een hekje en een bord met opschrift en is op 5 mei met veel feestelijkheden onthuld.

Dus heeft u een voorstel, idee of plan wat ten goede komt aan ons dorp, neem dan contact op met het Dorpsplatform. De aanvragen zullen telkens tijdens de vergaderingen van het Dorpsplatform worden besproken.