Nieuws

Muziekbingo in Nieuwaal

NIEUWAAL – De activiteitencommissie van Nieuwaal organiseert aanstaande vrijdagavond 31 maart een muziekbingo in Ons Trefpunt aan de Kerkstraat in Nieuwaal. De muziekbingo is voor alle leeftijden en je hoeft geen muziekkennis te hebben. De bingo begint om 21:00 uur. De kosten zijn 7,50 euro per persoon. Opgeven kan via acnieuwaal@hotmail.com of telefonisch via 06 15 23 59 39. Doe dat wel snel want vol=vol.

 

Doe ook mee met beplantingsproject in Zaltbommel

Wil je als inwoner van het buitengebied in de gemeente Zaltbommel graag een hoogstamboomgaard, een mooie haag, singel of een vogelbosje? Wil je advies krijgen hoe je de biodiversiteit kunt bevorderen? Doe dan mee aan het beplantingsproject van de gemeente Zaltbommel en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Deelnemers krijgen advies bij het planten van inheemse bomen, struiken en hagen op hun terrein. Meld je aan via de website van SLG slgelderland.nl/projecten/beplantingsproject- zaltbommel.

Biodiversiteit

Wilde bijen, vlinders, egels en andere dieren hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp gebruiken. Door het creëren van voedsel- en nestgelegenheid voor vogels, egels, vlinders, wilde bijen en insecten kun je ze helpen. Dat kan met inheemse struiken en bomen die zorgen voor een langere bloei of door het inzaaien van bloemen en het plaatsen van (nest)kasten.

Fruitbomen

Overal in het rivierengebied komen hoogstamboomgaarden voor. Deze bomen zijn typerend voor de streek en belangrijk voor de biodiversiteit. Een nieuwe boomgaard bestaat uit minimaal vijftien bomen, maar meld je ook aan als er voor minder bomen plaats is.

Landschappelijke beplanting

Dorpen en kernen in het buitengebied zijn zeer geschikt om de omgeving te verfraaien met streekeigen beplanting. Dit kan door de erven en omliggende terreinen van bewoners in het buitengebied te versterken met lokaal passende beplanting. Dit leidt tot de aanplant van heggen/​ hagen, knotbomen, hoogstamfruitbomen, houtsingels en vogelbosjes.

Erfbezoek met advies
Deelnemers aan het beplantingsproject krijgen een erfbezoek met advies. Met een adviseur van SLG bespreken inwoners hun beplantingswensen. Deze informatie wordt verwerkt tot een plan en na akkoord tot een bestellijst. De beplanting, zaaigoed of nestkasten kan je aanschaffen tegen een aantrekkelijke korting. In het najaar organiseert SLG een feestelijke uitdeeldag waarop je de beplanting kunt ophalen.
De combinatie van gezamenlijke inkoop en subsidiemogelijkheden zorgt ervoor dat de eigen bijdrage voor deelnemers beperkt blijft. We hopen zo met elkaar te kunnen genieten van een groenere gemeente Zaltbommel.

Margreet Melman uit Nieuwaal heeft eerder meegedaan aan een beplantingsproject en een erfadvies gekregen. Ze vertelt: “Het heeft een enorme toegevoegde waarde gehad dat een adviseur van SLG een plan voor ons heeft gemaakt. Ik vind het echt fantastisch. Ook het planten was een feestje. Dit zouden veel meer mensen moeten doen.”

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via slgelderland.nl/projecten/beplantingsproject- zaltbommel.

Dit project is mogelijk dankzij de gemeente Zaltbommel en provincie Gelderland.

Bankpas fraudeurs actief in Nieuwaal, getuigen gezocht

NIEUWAAL – Oplichters hebben gisteren een poging gedaan om een vrouw via haar bankpasje geld afhandig te maken. De vrouw werd gebeld door zogenaamde medewerkers van de Regiobank. Er zou volgens die medewerker geld worden overgemaakt naar het buitenland en dat ze haar passen moest laten blokkeren. De pasjes zouden door iemand van de bank worden opgehaald. De vrouw heeft vervolgens haar pasjes ook meegegeven aan iemand met een buitenlands accent. Een oplettende buurvrouw zag dat de medewerker er hard vandoor rende. Dat wekte argwaan en gelukkig konden ze nu wel meteen echt de passen blokkeren voordat er geld werd opgenomen. Mogelijk heeft iemand iets gezien, bijvoorbeeld in wat voor auto de man gestapt is. Als u iets verdachts gezien heeft neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Voor de zekerheid melden wij ook het nummer waarmee de vrouw gebeld is, dat is +31174244554. Het nummer staat bekend als een internet oplichter.

Boswachters vragen om de natuur (uiterwaarden) in deze tijd met rust te laten

De lente is begonnen! Het is duidelijk zichtbaar in de natuur: de knoppen aan bomen en struiken schieten de lucht in en vogels maken zich duidelijk hoorbaar op voor een nieuw broedseizoen. De komende maanden is de natuur extra kwetsbaar. Helaas zien boswachters dat nog niet iedere bezoeker rekening houdt met het broedseizoen en niet weet wat de regels zijn bij een bezoek aan de natuur. Daarom verzoeken alle boswachters van Nederland vriendelijk: ‘blijf op de paden, hond aan de lijn en laat geen afval achter.’ Met deze gezamenlijke actie vragen alle boswachters van Nederland bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden.

De gevolgen van verstoring in de natuur zijn juist in het voorjaar groot en hebben effect op parende, broedende, barende of zogende dieren. De verstoring komt door loslopende honden, mensen die plekken betreden waar dat niet mag. Afval dat bezoekers achterlaten in de natuur is een probleem omdat bijvoorbeeld vogels de rommel gebruiken in hun nest waar kuikens in verstrikt kunnen raken. Veel mensen beseffen niet wat hun gedrag betekent voor de natuur en waarom de regels in de natuur er eigenlijk zijn. Het gevolg van verstoring is dat vogelsoorten die op de grond broeden worden verjaagd en hun kuikens niet overleven, jonge reekalfjes worden verstoten, hazen raken in de stress of dassen worden verstoord bij hun burcht waardoor ze hun hol niet meer uit durven om voedsel te halen voor hun jongen. “Iedereen is van harte welkom in de natuur maar bedenk dat we als mensen te gast zijn in ‘het thuis’ van planten en dieren”, zegt boswachter Erik Schram.

Op kraamvisite

Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiene en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. De kraamkamers van Moeder Natuur vragen om exact hetzelfde. In veel gebieden hangen daarom sinds deze week posters, borden of spandoeken met de tekst ‘welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’. De natuurorganisaties willen hiermee bezoekers verwelkomen en tegelijkertijd wijzen op de kwetsbaarheid van de plek waar ze zijn. Het broedseizoen duurt van 15 maart tot 15 juli.

Genieten

De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar wilde dieren zich kunnen terugtrekken en tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor wandelaars, fietsers en ruiters om van de natuur te genieten. Op de websites van de terreineigenaren staat per gebied aangegeven of er afsluitingen zijn in verband met het broedseizoen.

Dit is een campagne van Goois Natuurreservaat, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer met steun van diverse gemeenten en provincies.

Oud voorzitter Peter van Empel in het zonnetje gezet

Een aantal bestuursleden van het Dorpsplatform Nieuwaal brachten vrijdagmiddag 3 maart een verrassingsbezoekje aan oud voorzitter Peter van Empel. Peter heeft in december van het vorig jaar te kennen gegeven dat hij wilde stoppen als bestuurslid van het platform. Omdat er nog geen officieel afscheid van hem was genomen wilde het bestuur hem op deze manier verrassen. Peter van Empel heeft negen jaar lang deel uitgemaakt van het bestuur, en mede onder zijn altijd bezielende leiding zijn er een aantal mooie projecten tot stand gekomen waaronder de nieuwe rondweg. Zoals gebruikelijk bij scheidende bestuursleden kreeg hij namens het bestuur een paar cadeautjes overhandigd. Hoewel hij geen deel meer uitmaakt blijft hij nog wel actief in de groengroep en in de werkgroep van het Klompenpad. Peter “nogmaals namens het bestuur en alle inwoners van Nieuwaal bedankt voor je inzet”.

Programma Internationale Vrouwendag in de gemeente Zaltbommel

Op woensdag 8 maart is het weer Internationale Vrouwendag. Een dag waar wereldwijd gelijke rechten en kansen, vrijheid en strijdbaarheid van vrouwen centraal staan. Ook in de Bommelerwaard vieren we deze dag met een inspirerend en uitnodigend programma.

Het thema dit jaar is ‘onbeperkt meedoen’. Wat betekent onbeperkt meedoen en wat is ervoor nodig? Kunnen vrouwen wel onbeperkt meedoen? Hoe solidair zijn we eigenlijk met elkaar? Zien we mensen wel voor wie ze zijn? En hoe kunnen we dit versterken? Dit en veel meer leest u in dit programma, waarvoor we u van harte uitnodigen!

Adviesraad Sociaal Domein Zaltbommel zoekt nieuwe leden

De Adviesraad Sociaal Domein zoekt versterking. Wij zoeken enthousiaste en betrokken inwoners uit de Gemeente Zaltbommel, die mee willen denken over allerlei onderwerpen binnen het sociale domein. Dit zijn onderwerpen als: zorg, werk en inkomen en welzijn. Deze inwoners doen dit vanuit hun eigen ervaring ofberoep. 

Wie zijn we en wat doen we?
Als Adviesraad Sociaal Domein denken we mee en geven we, gevraagd en ongevraagd, advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein. We oefenen hiermee invloed uit op de keuzes die de gemeente maakt bij de uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO-wet), de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.  We volgen daarvoor lokale en landelijke ontwikkelingen.

Zo hebben wij ons de afgelopen jaren onder andere ingezet voor meer ervaringsdeskundigheid, inclusie en personen met verward gedrag. Dit heeft geleid tot veranderingen in het beleid van de gemeente Zaltbommel die nu aan de slag is met deze onderwerpen. In de komende jaren gaan wij ons mede inzetten voor de speerpunten: kansarm & kansrijk en jeugd. Wilt u meer lezen over de Adviesraad? Neem dan een kijkje op onze website: www.zaltbommel.nl/adviesraadsociaaldomein.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken enthousiaste inwoners uit de Bommelerwaard die:
• willen meedenken en meebeslissen over diverse onderwerpen binnen het sociale domein;
• maatschappelijk betrokken zijn;
• ervaring hebben met het gebruik van voorzieningen vinden we belangrijk.

Wat bieden we?
Elke zes weken komt de Adviesraad bij op een avond elkaar. Hiervoor krijgt u een bescheiden vergoeding van ongeveer €80,-. Gemiddeld bent u zo’n vier tot zes uur per maand bezig met de adviesraad. De werkzaamheden bestaan uit het bijwonen van bijeenkomsten, lezen van stukken, contacten onderhouden en het opstellen van adviezen.

Meer informatie en reageren?
Heeft u interesse om deel te nemen aan de adviesraad of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Leen van Leersum (voorzitter van de Adviesraad) via leenvanleersum@hetnet.nl. U kunt ook contact opnemen met Inge van Werven (ambtelijk secretaris) via adviesraad@zaltbommel.nl of bel 140418. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met de overige leden van de adviesraad.
Heeft u belangstelling om de Adviesraad Sociaal Domein te versterken? Stuur dan vóór 22 maart 2023 uw motivatie en cv naar de voorzitter van de Adviesraad via adviesraad@zaltbommel.nl. In de week van 27 maart ontvangt u een reactie. Op 3 en 5 april in de avond vinden de gesprekken plaats.

Veel zieke vogels met vogelgriep in de regio, let op bij het uitlaten van honden

RIVIERENGEBIED – Er zijn de laatste dagen op diverse plaatsen in de regio vogels gevonden waarvan is vastgesteld dat ze besmet zijn met vogelgriep. Dit keer lijkt het er op dat voornamelijk meeuwen getroffen worden. Zie jij een zieke of dode vogel in Gorinchem of omgeving? Raak de vogel niet aan!

𝗠𝗲𝗹𝗱𝗲𝗻

Het is belangrijk om een zieke of dode vogel direct te melden. Dat kan onder andere bij de dierenambulance in uw regio.

Broedseizoen

Loslopende honden op de uiterwaarden is zo ie zo verboden, en het is nu met de vogelgriep helemaal opletten. Bovendien begint het broedseizoen weer en het is zonde om de broedende vogels te storen, u kunt er zelfs een flinke boete voor krijgen. De kans is groot dat er de komende tijd controles zullen worden gehouden, dus in alle gevallen honden aan de lijn.

Sjors

Activiteiten Spel& maart/april

Beste ouders, families van kinderen van groep 1  t/m 8, De sport- en cultuurcoaches van Spel& organiseren – samen met verenigingen op veel basisscholen in de gemeente – leuke activiteiten voor kinderen. Verder verzorgen zij ook naschoolse activiteiten voor alle kinderen in de gemeente Zaltbommel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen CBS De Regenboog rennen voor aardbevingsslachtoffers

NIEUWAAL – De leerlingen van CBS De Regenboog in Nieuwaal hielden vrijdagmorgen een sponsorloop voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. De vier jongste groepen liepen rondjes over het schoolplein van 100 meter, en de groepen 5 tot en met 8 liepen rondjes van 200 meer om de school. Na afloop kregen alle leerlingen een traktatie voor hun geweldige inzet. Wat de precieze opbrengst in geweest is nog niet bekend omdat veel kinderen nog bij hun sponsors langs moeten om het geld te innen voor het aantal rondjes dat ze gelopen hebben. De school verwacht na de voorjaarsvakantie die maandag begint om het definitieve bedrag te kunnen overmaken.