nieuwaal skyline zomer 2019

Windmolen kansenkaart bedreigt dorpskern Nieuwaal

NIEUWAAL – Nav de presentatie van de energiekansenkaart reageert het dorpsplatform Nieuwaal in een open brief aan het gemeentebestuur van Zaltbommel. Het dorp is grotendeels omringt door een glastuinbouw intensiveringsgebied en volgens het bestuur van het dorpsplatform brengt dat allerlei uitdagingen met zich mee. De komst van windmolens zou een extra belasting betekenen voor de leefomgeving. Die zorgen zijn ook kenbaar gemaakt tijdens de Regionale Energie Strategie bijeenkomsten, maar dat ziet het dorpsplatform op geen enkele manier vertaald in de kansenkaart.

Volgens het platform roept de kaart onbegrip en weerstand op bij de bewoners. Enerzijds de precisie waarin sommige delen zijn gemarkeerd, anderzijds de ruime toewijzing zoals het gebied tussen Nieuwaal en Zuilichem, waarbij een groene corridor, een deel van de woonkern van Nieuwaal, en zelfs de Waal kansrijk zijn ingekleurd. Het platform schrijft begrip te hebben voor het realiseren van een energieneutrale toekomst, en dat ze oog hebben voor de maatregelen die genomen moeten worden om aan
het Klimaatakkoord te kunnen voldoen maar pleit voor alternatieve oplossingen. “Er moet meer ingezet gaan worden op het benutten van (ondiepe) geothermie, benutten van daken en waterkrachtenergie, want we zijn van mening dat de windmolens absoluut niet passen in de beperkte ruimte die we hier hebben”

Ze vragen de politiek zich te bezinnen op de effecten van de kansenkaart voor de kleine woonkernen. “Onze grote zorgen richten zich op de toenemende intensivering rondom het dorp. In deze kansenkaart is geen rekening gehouden met de onevenredige druk op de directe leefomgeving en de negatieve impact die het veroorzaakt op een klein dorp als Nieuwaal. ”

De open brief over de kansenkaart aan het gemeentebestuur van Zaltbommel is hieronder te lezen:

Betreft: Windmolen kansenkaart bedreigt dorpskern Nieuwaal

Via deze open brief willen wij u oproepen om u bestuurlijk en politiek nader te bezinnen op degevolgen van de “Kansenkaart Zaltbommel”. We hebben begrip voor het realiseren van eenenergieneutrale toekomst en we hebben oog voor de maatregelen die genomen moeten worden omaan het Klimaatakkoord te kunnen voldoen. Maar we willen voorkomen dat er conform de kaart
windmolens kunnen worden geplaatst tot zelfs in de kleine woonkern.In de West Bommelerwaard heeft de glastuinbouw een schaalvergroting doorgemaakt waardoor devrije ruimte rondom de dorpen steeds verder in gebruik wordt genomen. Nieuwaal is aangewezen alseen van die intensiveringsgebieden en heeft daarmee al de grootste glasconcentratie in deBommelerwaard (bijna 200Ha). Dit besluit heeft er voor gezorgd dat het dorp nu grotendeels isingesloten wat een invloed heeft op allerlei manieren.

Met tevredenheid hebben wij geconstateerd dat u op het gebied van de verkeersintensiteit alsgevolg van de groeiende economie reeds grote stappen hebt gezet c.q. in overweging hebt genomen. We zijn dan ook verheugd dat een nieuwe rondweg inmiddels het dorp ontlast, dat er steeds meer aandacht is voor de landschappelijke inpassing en dat de voormalige hoofdontsluitingsweg -na jaren achterstallig onderhoud- eindelijk wordt geherstructureerd. Die ontwikkelingen worden heel positief ervaren en leveren een grote bijdrage aan de leefbaarheid.

We zijn tijdens de RES bijeenkomsten opgekomen voor de situatie van Nieuwaal; een klein dorpje temidden van de intensieve bedrijvigheid en de invloed daarvan op de leefbaarheid, met de oproep om een balans te vinden. Helaas zien we dat op geen enkele manier vertaald in de uitwerking. De bewoners van Nieuwaal hebben de kansenkaart voor windmolens dan ook met onbegrip en weerstand ontvangen. Zo zijn er gedeeltes op de kaart aan te wijzen waar op postzegel-niveau is aangegeven wat de ‘kans’ is, terwijl het gebied tussen Nieuwaal en Zuilichem bestaat uit grenzen die ‘los uit de pols’ lijken te zijn ingetekend. Op deze manier is een ruim gebied gecreëerd dat kansrijk wordt geacht voor de bouw van windmolens. De groene corridor tussen de Breemwaard en de Lieskampen is kansrijk ingekleurd, een gedeelte van de woonkern van Zuilichem en Nieuwaal is kansrijk, en zelfs de Waal bij Nieuwaal en Gameren blijkt kansrijk voor het bouwen van windmolens. En wat zijn de ‘voorwaarden’ voor plaatsing van molens in de oranje delen die tot tegen de dorpskernen aan liggen? Bovendien is er ook nog geen duidelijkheid hoe onze noorderburen (de gemeente West-Betuwe) de kansenkaart hebben ingekleurd.

Er moet meer ingezet gaan worden op het benutten van (ondiepe) geothermie, benutten van daken en waterkrachtenergie, want we zijn van mening dat de windmolens absoluut niet passen in de beperkte ruimte die we hier hebben. Onze grote zorgen richten zich op de toenemende intensivering rondom het dorp. In deze kansenkaart is geen rekening gehouden met de onevenredige druk op de directe leefomgeving en de negatieve impact die het veroorzaakt op een klein dorp als Nieuwaal. Het dorpsplatform vindt het zijn plicht om de geluiden die we nu al vernemen in het dorp over te brengen naar u als bestuurder en lokale politici. We vertrouwen erop dat u onze zorgen deelt en de kansenkaart aanpast zodat de onrust hierover verdwijnt.

Hoogachtend
Dorpsplatform Nieuwaal

DEEL DEZE INFORMATIE