nieuwaal skyline zomer 2019

Wat mag wel en niet bij het honden uitlaten

Enige tijd geleden informeerden wij u over de verbeterde informatievoorziening rondom de hondenuitlaatplekken en wat daar wel en niet mag. De gemeente is ook gaan handhaven op deze nieuwe regels. We hebben gemerkt dat de nieuwe regels nog niet bij iedereen bekend zijn. Daarom hier nog eens alles op een rijtje:

Waar moet hondenpoep altijd opgeruimd worden?

  • Binnen de bebouwde kom.

Waar hoeft hondenpoep niet te worden opgeruimd?

  • Buiten de bebouwde kom
  • Op de daarvoor speciaal aangewezen hondenuitlaatplekken en losloopplekken binnen de bebouwde kom. Deze plekken zijn aangegeven met één of meerdere markeringspalen.

Waar mogen honden loslopen en hoeven ze niet aangelijnd te worden?

  • Buiten de bebouwde kom
  • Op de aangewezen losloopplekken. Deze plekken zijn aangegeven met één of meerdere markeringspalen.

Waar moeten honden altijd aangelijnd worden?

  • Binnen de bebouwde kom tenzij het om een losloopgebied gaat.

Waar zijn honden altijd verboden?

  • Op alle speelplaatsen (Kesteloostraat en Nichtenhofstraat), weides, zandbakken en dergelijke is een hond verboden.

Wat gebeurt er als u zich niet aan de regels houdt?

  • Het hondenbeleid is gericht op een fijne leefomgeving waar voor mens én dier ruimte is. We gaan er vanuit dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen huisdieren en elkaar zonodig hierop aanspreken. Handhavers gaan bij hun rondes wel actiever rekening houden met de nieuwe regels. En er zullen in de toekomst, na een waarschuwing, ook bekeuringen bij overtreding uitgedeeld worden.

Waar vindt u alle informatie?

  • De hondenuitlaatplekken en losloopplekken zijn per kern aangegeven op een kaart. Ook zijn de specifieke locaties van de hondenuitlaatplekken en losloopplekken beschreven en wanneer de poepzuiger langs komt. De informatie vindt u op de pagina Honden(poep)beleid en hondenuitlaatplekken

DEEL DEZE INFORMATIE