nieuwaal skyline zomer 2019

Vrijwilligers gezocht voor biodiversiteitswerkgroep Nieuwaal

NIEUWAAL – Bij het realiseren van de nieuwe rondweg (De Lange Morgen) is er ook een poel aangelegd voor onder andere padden en salamanders. Deze poel ligt tussen de aarden wal en de Bieskamp. Het Dorpsplatform, Natuurwacht Bommelerwaard en De Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Bommelerwaard ‘De Capreton’ zijn op zoek naar vrijwilligers die deze poel willen gaan onderhouden.

Wat de (op te richten) biodiversiteitswerkgroep padden en salamanders in het kort gaat doen:

  • Training: 2 à 3 theorieavonden en 2 à 3 werkochtenden. De training is inclusief Poelenboekje en gericht op bevordering van voortplantings-, foerageer- en schuilgelegenheid van met name amfibieën.

Na oprichting: uitvoeren eenvoudig handmatig onderhoud zoals schoonhouden, voorkomen dichtgroeien van de poel en oever, etc. Denk aan een of twee paar dagdelen per jaar. Gereedschap en ondersteuning is inbegrepen.

Zwaluwwand

Het Dorpsplatform is ook samen met de genoemde organisaties bezig om in dezelfde poel een betonnen zwaluwwand te plaatsen waar oeverzwaluwen een nest kunnen bouwen.

Oeverzwaluwen zijn kenmerkende vogels van open terreinen met zoet water (bijvoorbeeld rivieren). De oeverzwaluw komt voor in gebieden met grote open wateren en rivieren, waarlangs steilranden zijn om de nestgangen (tot wel 120 cm diep) te graven. Maar zij broeden ook in steilranden die door mensen zijn gemaakt, zoals afgravingen en zanddepots op bouwlocaties en volgend jaar misschien ook in Nieuwaal. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden (ook vrijwilligers van buiten Nieuwaal zijn welkom) via: info@dorpsplatformnieuwaal.nl

DEEL DEZE INFORMATIE