nieuwaal skyline zomer 2019

TONK biedt tijdelijke ondersteuning bij betalen vaste woonlasten

ZALTBOMMEL – Sommige inwoners van Zaltbommel hebben door corona (tijdelijk) minder inkomsten. Ondertussen lopen de vaste lasten voor hun woning zoals huur, hypotheekrente en gas, licht en water wel door. De TONK-regeling: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, kan daarbij uitkomst bieden.

Wethouder Adrie Bragt: “Het is belangrijk dat mensen zo gezond mogelijk door de coronacrisis komen. Fysiek, mentaal, maar ook in bredere zin. Je thuisbasis is daarbij enorm belangrijk. Je geen zorgen hoeven te maken over het dak boven je hoofd of boven het hoofd van je gezin, helpt om weerbaar te blijven en om vooruit te kijken. Wij zijn dan ook blij dat we deze mogelijkheid kunnen bieden aan mensen die anders in de knel komen.”

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor wie te maken heeft met een inkomensterugval als gevolg van de coronamaatregelen. En als hierdoor problemen zijn met het betalen van de privé woonlasten. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Voor wie is de TONK?

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor huishoudens:

–              die door de huidige maatregelen als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,

–              die daardoor hun woonlasten niet meer kunnen voldoen, en

–              waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

Kijk voor meer informatie over de TONK, de voorwaarden voor toekenning en de manier om de TONK aan te vragen op:

www.zaltbommel.nl/inwoner-en-ondernemer/hulp-en-ondersteuning/tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten-tonk

DEEL DEZE INFORMATIE