nieuwaal skyline zomer 2019

Tijdelijke afsluiting uiterwaarden bij hoogwater in onder andere Nieuwaal

RIVIERENGEBIED – Als gevolg van zware regenval in bovenstroomse gebieden langs de Waal overstroomt de komende dagen een groot deel van de uiterwaarden. Staatsbosbeheer en kuddebeheerders monitoren de waterstanden van de Waal en sluiten zo nodig een aantal uiterwaarden voor publiek af. Dat is nodig voor de rust van alle dieren. Zo voorkomen we dat dieren die een veilig heenkomen hebben gezocht op hogere plekken, het water in vluchten.

De afsluiting wordt aangegeven met posters met uitleg. Boswachters en kuddebeheerders zijn met regelmaat aanwezig om toezicht te houden en uitleg te geven aan bezoekers. Staatsbosbeheer vraagt bezoekers begrip te hebben voor deze situatie en de maatregelen te respecteren. Bezoekers die het hoogwater willen bekijken kunnen dit het beste doen vanaf de dijken. Zo krijgen de dieren in de uiterwaarden de rust die ze in deze periode nodig hebben.

Grazers in het Munnikenland en de Heesseltse uiterwaarden
De beheerders van de kuddes runderen en paarden, die jaarrond in de natuurgebieden leven treffen maatregelen. In het Munnikenland verblijven de kuddes achter Slot Loevestein. Mocht het water verder stijgen, dan worden de dieren naar de Wakkere Dijk gebracht. In de Heesseltse Uiterwaarden worden de dieren op de hoogwatervluchtplaats bij de Theetuin gehouden. De kuddebeheerders houden de situatie nauwgezet in de gaten. In gebieden die volledig overstromen zijn kuddes weggehaald.

Kleinere dieren zoals ree, haas, das en konijn, maar ook de allerkleinsten zoals muizen en mollen zoeken ook de hoogwatervrije gebieden op. Dit gaat alleen goed als ze niet verstoord worden. Om onnodige stress te voorkomen en om te voorkomen dat dieren niet het water in worden gejaagd, is rust nodig in de laatste droge delen van de overstroomde uiterwaarden. Hierom sluiten we als het water hoog wordt, tijdelijk de Heesseltse uiterwaarden, het Munnikenland, de Breemwaard bij Zuilichem en Nieuwaal en de Gamerensche waard, de waarden bij Dreumel, Bato’s erf en de Kil van Hurwenen. Zodra het water weer voldoende gezakt is, worden de uiterwaarden weer opengesteld.

DEEL DEZE INFORMATIE