nieuwaal skyline zomer 2019

Steeds meer vogelgriep in de natuur

Niet alleen bedrijven hebben in toenemende mate te maken met vogelgriep, ook in de natuur worden er steeds meer vogels waargenomen is besmet zijn met dit virus.  Vogelgriep is zeer besmettelijk en gevaarlijk voor pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen) en wilde watervogels zoals Canadese ganzen, eenden en meerkoeten. Besmette dieren worden ziek en gaan vaak dood.

Besmetting met vogelgriep gebeurt door direct contact met besmette vogels, door het virus in te ademen of door het binnenkrijgen van vogelpoep. Blijf uit de buurt van besmette of dode dieren, raak ze niet aan en waarschuw Dierenambulance.

Hoe herkent u vogelgriep?

Pluimvee of vogels worden na infectie snel ziek. Vaak al binnen enkele uren tot 3 dagen. De eerste klachten zijn:

  • algehele duidelijke sloomheid
  • de dieren maken geen geluid meer

Vervolgens krijgen de dieren klachten zoals:

  • ademhalingsproblemen
  • diarree
  • oogontstekingen
  • plotselinge sterfte

Vogelgriep bij mensen

De kans dat mensen besmet raken met vogelgriep is zeer klein. Bovendien is vogelgriep meestal niet gevaarlijk voor mensen. Mensen die er ziek van worden, hebben meestal alleen milde klachten.

Honden en katten

Honden en katten zijn gevoelig voor vogelgriep. Zorg uit voorzorg dat uw huisdier niet in contact komt met dode (water)vogels. Hondenbezitters wordt aangeraden de hond aangelijnd te houden rondom water en om de hond niet in het water te laten zwemmen en op plaatsen te laten rondlopen waar veel watervogels voorkomen zoals in de uiterwaarden. Ondanks de waarschuwing om honden niet los te laten rondlopen zien we dat nog dagelijks gebeuren.

Hobbyvogels

Mensen met hobbyvogels of -kippen kunnen preventieve maatregelen nemen. Laat de vogels niet vrij rondlopen en zorg voor een goede afrastering van het hok of de ren.

DEEL DEZE INFORMATIE