nieuwaal skyline zomer 2019

Nieuwaal slaat een ‘nieuwe’ weg in

NIEUWAAL – In de tweede helft van 2020 werden de contouren al zichtbaar, nu ligt ie er echt. Nieuwaal is met de nieuwe rondweg ‘de Lange Morgen’ verlost van het vrachtverkeer dat dagelijks door de kleine kern reed.

De leefbaarheid is er in het dorp enorm op vooruit gegaan. Fietsers en voetgangers kunnen weer veilig de straat op. Peter van Empel, voorzitter van de dorpsraad Nieuwaal, zegt erover: “We kunnen in het dorp goed merken dat het vrachtverkeer via deze nieuwe route loopt. Sinds de opening van de Lange Morgen is het veel rustiger in het dorp. Bovendien zijn er veel automobilisten die de rondweg als snelle route naar huis nemen. Af en toe rijdt er nog wel eens een vrachtwagen door het dorp die we dan verbaasd nakijken, maar mogelijk ligt dat aan verouderde navigatie. We zijn als dorp heel tevreden met deze nieuwe ontsluiting. Met de realisatie van de Lange Morgen is een ‘nieuwe weg’ ingeslagen die weer nieuwe kansen en mogelijkheden biedt voor bewoners en bedrijfsleven”. 

Nieuwaal is omsloten door kassen en een deel van het tuinbouwvrachtverkeer reed jarenlang dagelijks door de kern van het dorp. De nieuwe rondweg ten westen van de dorpskern maakt daar een einde aan.
Gijs van Leeuwen, wethouder in Zaltbommel en lid Algemeen en Dagelijks Bestuur PHTB, vertelt: “Het is fantastisch dat de rondweg er ligt. Geen vrachtverkeer meer door de smalle Jacob Ekelmansstraat. De leefbaarheid van de kern Nieuwaal krijgt hiermee een positieve impuls. Nu de volgende stap en dat is het aanpakken van de Jacob Ekelmansstraat zelf. Het wordt nog mooier en veiliger in Nieuwaal.”

Wandelpad, faunapassage en meer variatie in groen
Het tracé loopt vanaf de kruising van de Jacob Ekelmansstraat naar de Hogeweg, door de weilanden richting de Beemstraat. Aan de oostkant van de rondweg ligt een grondwal met een landschappelijke inpassing van bomen en struiken. Er is er door het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) en de gemeente Zaltbommel nauw overlegd met de dorpsraad Nieuwaal over de invulling van dit groen. Zo wenste de dorpsraad een wandelpad langs de rondweg en meer variatie in de soorten beplanting. Er is gekozen voor de Winterlinde, Noorse esdoorn en Zwarte els. Op verzoek van de werkgroep Kleine Marterachtigen Bommelerwaard is er ook een faunapassage onder de weg aangelegd. Dit is een voorziening (vaak een soort tunnel) om kleine dieren de weg veilig te laten oversteken.

DEEL DEZE INFORMATIE