nieuwaal skyline zomer 2019

Kansenkaart windmolens in gemeente Zaltbommel.

De gemeente Zaltbommel heeft zich tot doel gesteld om niet alleen tegemoet te komen aan het nationale Klimaatakkoord, maar streeft zelfs naar een volledig klimaatneutrale provincie in 2050.

Met deze ambitie staan wij met zijn allen voor een flinke uitdaging. “In Zaltbommel wordt nu al duurzame energie opgewekt. Er komen binnenkort 3 windmolens langs de A2, zonnepanelen op bedrijventerreinen, noem het maar op. Maar we zijn er nog lang niet. CO2 neutraal in 2050 verlangt van ons dat we nóg meer energie gaan besparen en duurzame energie gaan opwekken”.

Op 18 maart is er een raadsvergadering waar een besluit wordt genomen mbt het Zon- en windbeleid van de gemeente. Men ziet geen heil in zonnevelden (vele hectares landbouwgrond vol met zonnepanelen), maar zet vooral in op windmolens.

Waar komen die te staan?

 De gemeente heeft hiervoor een zgn kansenkaart gepubliceerd. Voor het samenstellen van de kaart zijn de bewoners van Zaltbommel (en algemeen belanghebbenden) zoveel mogelijk betrokken geweest. Er zijn Energiecafes geweest, er zijn Ruimte ateliers georganiseerd en is er een enquete geweest waarin de voorkeurslocaties kenbaar konden worden gemaakt. De kaart is daar het resultaat van en geeft aan dat er nauwelijks tot geen grond beschikbaar is voor zonnevelden. De energiedoelstellingen zullen dus hoofdzakelijk door windmolens moeten worden behaald.

Wat betekent deze kaart voor Nieuwaal?

De kaart is opgedeeld in verschillende kleuren.

Grijs: woonkernen

Dit is niet de complete bebouwde kom van Nieuwaal. Wat erbuiten valt is de Jacob Ekelmansstraat vanaf de wetering tot aan de Lange Morgen, en het eind van de Beemstraat./

Rood: windenergie niet mogelijk

Bij Nieuwaal zijn geen rode gebieden opgenomen. Dat betekent dat in principe iedere locatie kan worden aangewezen voor het plaatsen van windmolens.

Geel: windenergie onder voorwaarden mogelijk

Afhankelijk wat er onder die voorwaarden wordt verstaan is het mogelijk dat overal rondom Nieuwaal een windmolen kan komen te staan. Zelfs tot tegen de woonkern.

Groen: Windenergie mogelijk

Aan de Hogeweg bij de dijk is een groene driehoek ingekleurd ter hoogte van de scherpe bocht in de Waalbandijk. Aan de westkant van het dorp loopt de grens van het windmolengebied ongeveer 200 meter parallel aan de nieuwe rondweg. Opvallend is dat er ook delen van de Waal zijn ingekleurd.

Per saldo betekent dit door het ontbreken van rode gebieden (geen windmolens) er onder voorwaarden overal windmolens gebouwd mogen worden rondom Nieuwaal!

Het is niet ondenkbaar dat windmolens in de nabije toekomst een substantiele bijdrage moeten gaan leveren aan de enorme energievraag vanuit de tuinbouwsector. Dat zou betekenen dat Nieuwaal in grote mate betrokken zal worden in de locatiebepaling.

Het dorpsplatform maakt zich zorgen over de korte afstand van de groene zone tot het dorp (om nog maar niet te spreken over de gele zone). Iedereen ziet vanuit Nieuwaal die 11 enorme windmolens bij knooppunt Deil (op 6Km afstand). De ‘kansenkaart” is na de raadsvergadering van 18 maart het houvast voor de gemeente om de regie te bepalen, en om duidelijkheid te verschaffen aan initiatiefnemers.

Daar moeten we met zorg naar kijken en er voor waken dat de leefbaarheid niet wordt aangetast. Het dorpsplatform gaat zich binnenkort beraden op de te nemen actie.

We zien uw reactie graag tegemoet.

DEEL DEZE INFORMATIE