nieuwaal skyline zomer 2019

Informatie over hondenuitlaatplekken

NIEUWAAL – De gemeente gaat op verschillende manieren nog beter aangeven wat een hondenuitlaatplek is, wat daar wel en niet mag en waar deze te vinden zijn. Zo komen straks ook in de  verschillende kernen bordjes te staan waarmee aangegeven word dat het om een hondenuitlaatplek gaat. Daarnaast vindt u op www.zaltbommel.nl/hondenuitlaatplekken per kern een kaart waar de hondenuitlaatplekken op staan.

Betere herkenbaarheid van hondenuitlaatplekken

In de stad Zaltbommel staan de aanwijsbordjes al maar dit was nog niet het geval in de kernen. Op deze bordjes staat aangegeven of honden hier wel of niet moeten worden aangelijnd en dat hondenpoep niet hoeft te  worden opgeruimd.

We zijn samen verantwoordelijk voor een fijne leefomgeving voor iedereen. Daarom zijn er plekken waar mensen kunnen spelen en andere plekken voor honden. Door nog beter aan te geven welke plekken waarvoor geschikt zijn, hoopt de gemeente dat het aantal meldingen over overlast hierover vermindert.

Poepzuiger en poepzakjes

De gemeente zorgt ervoor dat de hondenuitlaatplekken schoon gehouden worden. Dit doet zij onder andere door de inzet van de (zogenaamde) poepzuiger. Deze volgt met een bepaalde regelmaat een vaste route, afhankelijk van het seizoen. Behalve de poepzuiger wordt hondenpoep ook verwijderd tijdens het maaien. Daarom is tijdens het zomerseizoen, wanneer gemaaid wordt, de poepzuiger minder nodig.

Poepzakjes

Van hondenbezitters wordt verwacht dat zij de poepzakjes gebruiken die gratis zijn af te halen bij lokale ondernemers. Deze zakjes kunnen in de afvalbakken gegooid worden of mee naar huis worden genomen.

Voorkom onnodige ergernis; hou samen je omgeving leefbaar/schoon

Hondenpoep staat in de top drie van de grootste ergernissen binnen veel gemeenten. Als iedereen zich aan de hondenuitlaatregels houdt, houden we een opgeruimde en schone openbare ruimte. We hopen dat inwoners hier samen uitkomen.

De gemeentelijke handhavers (BOA’s) houden toezicht in de openbare ruimten. Dit betekent ook dat zij kijken of hondenbezitters zich aan de regels houden. Bij overtreding van de regels wordt hier op gehandhaafd. Inwoners kunnen hier ook zelf een rol in nemen en elkaar aanspreken op de regels die gelden. Regels gericht op een leefbare woonomgeving.

Inwoners die hier samen niet uitkomen en hier klachten over hebben kunnen dit melden via de BuitenBeter app. Op www.buitenbeter.nl staat makkelijk beschreven hoe deze app gratis geinstalleerd kan worden op uw mobiele telefoon. U kunt  ook een melding doen over uw  leefomgeving via www.zaltbommel.nl/melding-doen. Als handhavers meerdere malen klachten krijgen over overlast op een bepaalde locatie, wordt hier in opgetreden. 

Meer informatie:

Wilt u weten waar de hondenuitlaatplekken in uw omgeving te vinden zijn? Kijk dan op www.zaltbommel.nl/hondenuitlaatplekken 

DEEL DEZE INFORMATIE