nieuwaal skyline zomer 2019

Huishoudens met een laag inkomen in de gemeente Zaltbommel kunnen vanaf 23 mei energietoeslag aanvragen

De prijs van elektriciteit en gas is de afgelopen maanden gestegen. Huishoudens met een laag inkomen kunnen daarom in 2022 eenmalig een bedrag van € 800,- (per huishouden) krijgen. Dit heet ‘energietoeslag’. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen. Inwoners van de gemeente Zaltbommel kunnen deze energietoeslag nu aanvragen.

Wanneer kunt u de energietoeslag aanvragen?

U hebt recht op de energietoeslag van de gemeente Zaltbommel als u, op de datum van de aanvraag:

  • 21 jaar of ouder bent OF als u 18, 19 of 20 jaar bent en bijzondere bijstand ontvangt voor het voeren van een zelfstandig huishouden; én
  • in de gemeente Zaltbommel woont; én
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs OF een geldige verblijfsvergunning heeft; én
  • een laag inkomen heeft. U heeft een laag inkomen als u vanaf 2 januari 2022 een uitkering op basis van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz ontvangt OF als u minder verdient dan het genoemde bedrag in de onderstaande tabel. Kijk eerst hoe uw huishouden is samengesteld en wat uw leeftijd is. Als het bedrag in het hokje lager is dan het bedrag dat u maandelijks ontvangt, dan komt u ook in aanmerking voor de energietoeslag. Uw netto maandinkomen, vindt u op uw loonstrook of uitkeringsspecificatie. Onder de veel gestelde vragen vindt u welk inkomen wordt meegeteld voor de energietoeslag.
Samenstelling huishouden 21 jaar tot leeftijd van uw basispensioen (AOW) Vanaf AOW-leeftijd (leeftijd dat u basispensioen krijgt)
Alleenstaand Netto maandinkomen tot € 1.245,- Netto maandinkomen tot € 1.383
Samenwonend /getrouwd Netto maandinkomen tot € 1.778,- Netto maandinkomen tot € 1.873,-
  • én – woonachtig bent in een zelfstandige woonruimte. Dit betekent dat u een eigen woonruimte heeft. Dit is een woning met een eigen toegang, eigen woonkamer, eigen slaapkamer, eigen keuken en eigen toilet. Dit mag een koophuis zijn of een huurhuis.

Wanneer kunt u geen energietoeslag aanvragen?

U kunt de energietoeslag niet aanvragen als u op de datum van de aanvraag:

  • woont in een zorginstelling (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen)
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft
  • een kostendelende medebewoner bent die inwoont bij een hoofdbewoner en waarbij het energiecontract niet op uw naam staat
  • eerder in 2022 voor hetzelfde doel een energietoeslag op grond van artikel 35 van de Participatiewet heeft ontvangen

Bent u student of heeft u een lopend schuldhulpverleningstraject met een hoog inkomen?

Dan kunt u nu nog geen energietoeslag aanvragen. Mogelijk kan dat binnenkort wel. Gemeente Zaltbommel wil hierin namelijk afwijken van de landelijke regeling. Hierover leest u meer in de veel gestelde vragen.

Hoe kan ik energietoeslag aanvragen?

Vanaf maandag 23 mei 2022 kunt u de energietoeslag digitaal aanvragen via de volgende link:  www.gezondverzekerd.nl/zaltbommel/energietoeslag. U moet hiervoor een vragenlijst invullen en informatie aanleveren.

Om u te helpen bij het aanleveren van deze informatie, wordt het programma Ockto gebruikt. Ockto verzamelt uw financiële gegevens op een veilige manier op de website van Rijksoverheid. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD. Als u een partner heeft, dan logt hij of zij ook in.
Het enige wat u zelf moet uploaden is uw energiecontract. Dit is nodig om te laten zien dat het energiecontract op uw naam staat.

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Heeft u hulp of advies nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact op met Bureau Minima Regelingen via 033-3035455. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9:00-12:00 uur en van 13:00-15:00 uur. Zij kijken samen met u hoe zij u kunnen helpen met de aanvraag.

DEEL DEZE INFORMATIE