nieuwaal skyline zomer 2019

Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard winnaar “Brede blik op ruimte”

Deze 8e editie van de prijsvraag had als thema “Brede blik op ruimte”. De jury, traditiegetrouw onder voorzitterschap van Jan Terlouw, had een lastige taak om uit de 20 in aanmerking komende projecten één winnaar te kiezen. De winnaar is geworden: Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard. Dit project wordt beloond met een geldprijs van €10.000,- . Provincie Gelderland is de uitschrijver van de prijs en financiert de prijzen.

De winnaar

Uit het rapport van de jury: “Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard is een project met een enorme schaal in een gebied waar veel ruimteclaims en de wateropgave samenkomen. Hier is van onderop (telers, tuinbouwers, boeren, dorpsraden enzovoort) en bovenaf (gemeenten, waterschap, provincie) een enorme verandering in gang gezet. Alle betrokkenen werken samen om een toekomstbestendig en meer divers tuinbouwgebied te realiseren. In de uitvoering wordt op alle niveaus gezocht naar de meest adequate oplossing voor natuur, dier, mens en bedrijven. Er is nog veel te winnen – denk aan continuering in de toekomst en ruimtelijke kwaliteit, maar in deze grootse gebiedsopgave komen veel ambities concreet samen”.

Ruimte zo goed mogelijk benutten

Peter Kerris, gedeputeerde Wonen: “Dit project laat zien dat het mogelijk is om verstandige keuzes te maken om de ruimte in Gelderland zo goed en toekomstbestendig mogelijk te gebruiken. Dat is best een lastige opgave: we hebben grote opgaven te realiseren binnen de ruimte die Gelderland biedt. Ik denk hierbij aan energietransitie en klimaatadaptatie, het bevorderen van circulaire economie en biodiversiteit. Grote, maatschappelijke opgaven dus, die allemaal ruimte en samenwerking vragen. Tegelijkertijd  mag dat alles niet ten koste gaan van onze prachtige, groene provincie. Dat dat kan, laat Bommelerwaard hier zien”. Voor de jury is een belangrijke afweging geweest welke stimulans er uitgaat van het project: wat bereik je ermee en hoe draagt het bij aan de grote opgaven waar we voor staan. Bron: Sprekend Gelderland.

DEEL DEZE INFORMATIE