nieuwaal skyline zomer 2019

Herstructurering Jacob Ekelmansstraat

Al vele jaren hebben de bewoners van de Jacob Ekelmansstraat de grote wens om de straat verkeersveiliger te maken en de kwaliteit te verbeteren. Het dorpsplatform Nieuwaal heeft al vanaf de oprichting in 2012 deze hartenkreet overgenomen en regelmatig kenbaar gemaakt bij de gemeente, echter al die jaren werd de aanpak telkens weer vooruit geschoven. De gemeente had daar een goede reden voor; het opknappen van de Jacob Ekelmansstraat kan pas echt doorgaan als de rondweg in gebruik is genomen, immers de aanpak van de weg heeft geen zin als het zware verkeer er nog steeds over rijdt.
Op 17 augustus 2020 werd gestart met 2 projecten in Nieuwaal, namelijk er werd een begin gemaakt met de start van de aanleg van de rondweg, en tegelijk begon de gemeente met de voorbereiding voor de herstructering van de Jacob Ekelmansstraat.
Met de herstructurering wil het dorpsplatform de mogelijkheid aangrijpen om het dorpse karakter weer terug te krijgen; een rustige weg die veilig is, met meer groen en daarbij een grote kwalitatieve verbetering door de juiste keuze van materiaal voor de straat en verlichting.
Uit de inventarisatie van de weg zijn voorlopig de volgende punten gekomen:
– Verbeteren entree: hiermee wordt de aansluiting van de Jacob Ekelmansstraat op de rondweg bedoeld. Het reststukje wat overblijft wordt in overleg met groenbeheer ingevuld.

– Het laten vervallen van de vrachtwagenparkeerstrook is nog in onderzoek (de gemeente heeft een aantal locaties in onderzoek voor grootschalige parkeergelegenheid)

– Ten noorden van de Pauwenhof klinkers, ten zuiden van de Pauwenhof asfalt. (Of klinkers ook gewild zijn door de aanwonenden wordt nog besproken met de bewoners)

– Diverse kruisingen worden uitgevoerd met een plateau

– Bus opstapplaatsen komen te vervallen

– Fietspad ten noorden van de Pauwenhof richting Kempkesstraat wordt wandelstrook. Verder naar het noorden is de weg te smal voor een aparte wandelstrook.

– Parkeerstrook creeren ter hoogte van huisnummer 11, waar nu in de berm geparkeerd wordt.

– Opknappen van de parkeerplaats bij de kerk inclusief beplanting.

– Aanplant van bomen langs de Jacob Ekelmansstraat volgens Groene hoofdstructuurplan. De leegte ter hoogte van huisnummer 36 wordt opgevuld met nieuwe bomen.

– De kruising met de Kempkesstraat wordt waarschijnlijk niet uitgevoerd als plateau omdat de aanliggende panden te laag staan en daardoor wateroverlast ontstaat.

Uiteraard wil de gemeente dit ontwerp met de bewoners bespreken, maar dat is in deze corona-periode erg moeilijk. Naar verwachting is er de 2e helft van november een “coronaproof” presentatie aan de bewoners. U wordt daarover geinformeerd.
Als alles verder volgens planning verloopt kan de uitvoering maart/april 2021 gestart worden.

DEEL DEZE INFORMATIE