nieuwaal skyline zomer 2019

Geen loslopende honden in de uiterwaarden

In maart start het broedseizoen. Vogels, vogelnesten, konijnen, hazen, reeën, dassen, vossen en ander wild moeten beter beschermd worden tegen verstoring door loslopende honden. Om te voorkomen dat deze kwetsbare dieren verstoord worden, moeten honden zijn aangelijnd, zeker in het broedseizoen. In onze uiterwaarden broeden veel beschermde vogelsoorten. Vooral vogels die hun nest op de grond hebben, maar ook reeën, konijnen, hazen en hagedissen worden gemakkelijk door loslopende honden verstoord. Bij dreiging verlaten deze dieren hun jongen of het nest. Dan is het risico groot dat de jongen verhongeren of de eieren niet uitkomen. Ook bestaat de kans dat eieren of jongen worden opgegeten door roofdieren. Daarom nog maar eens het verzoek om honden niet los te laten rondlopen. 

DEEL DEZE INFORMATIE