nieuwaal skyline zomer 2019

Adviesraad Sociaal Domein Zaltbommel zoekt nieuwe leden

De Adviesraad Sociaal Domein zoekt versterking. Wij zoeken enthousiaste en betrokken inwoners uit de Gemeente Zaltbommel, die mee willen denken over allerlei onderwerpen binnen het sociale domein. Dit zijn onderwerpen als: zorg, werk en inkomen en welzijn. Deze inwoners doen dit vanuit hun eigen ervaring ofberoep. 

Wie zijn we en wat doen we?
Als Adviesraad Sociaal Domein denken we mee en geven we, gevraagd en ongevraagd, advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein. We oefenen hiermee invloed uit op de keuzes die de gemeente maakt bij de uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO-wet), de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.  We volgen daarvoor lokale en landelijke ontwikkelingen.

Zo hebben wij ons de afgelopen jaren onder andere ingezet voor meer ervaringsdeskundigheid, inclusie en personen met verward gedrag. Dit heeft geleid tot veranderingen in het beleid van de gemeente Zaltbommel die nu aan de slag is met deze onderwerpen. In de komende jaren gaan wij ons mede inzetten voor de speerpunten: kansarm & kansrijk en jeugd. Wilt u meer lezen over de Adviesraad? Neem dan een kijkje op onze website: www.zaltbommel.nl/adviesraadsociaaldomein.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken enthousiaste inwoners uit de Bommelerwaard die:
• willen meedenken en meebeslissen over diverse onderwerpen binnen het sociale domein;
• maatschappelijk betrokken zijn;
• ervaring hebben met het gebruik van voorzieningen vinden we belangrijk.

Wat bieden we?
Elke zes weken komt de Adviesraad bij op een avond elkaar. Hiervoor krijgt u een bescheiden vergoeding van ongeveer €80,-. Gemiddeld bent u zo’n vier tot zes uur per maand bezig met de adviesraad. De werkzaamheden bestaan uit het bijwonen van bijeenkomsten, lezen van stukken, contacten onderhouden en het opstellen van adviezen.

Meer informatie en reageren?
Heeft u interesse om deel te nemen aan de adviesraad of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Leen van Leersum (voorzitter van de Adviesraad) via leenvanleersum@hetnet.nl. U kunt ook contact opnemen met Inge van Werven (ambtelijk secretaris) via adviesraad@zaltbommel.nl of bel 140418. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met de overige leden van de adviesraad.
Heeft u belangstelling om de Adviesraad Sociaal Domein te versterken? Stuur dan vóór 22 maart 2023 uw motivatie en cv naar de voorzitter van de Adviesraad via adviesraad@zaltbommel.nl. In de week van 27 maart ontvangt u een reactie. Op 3 en 5 april in de avond vinden de gesprekken plaats.

DEEL DEZE INFORMATIE