nieuwaal skyline zomer 2019

Gemeente Zaltbommel wil met windmolens verantwoordelijkheid nemen voor eigen energiebehoefte

Zaltbommel – In het nationale Klimaatakkoord uit 2019 is de afspraak gemaakt om per energieregio een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Hierin staat onder andere afgesproken hoeveel duurzame zonne- en windenergie opwekt wordt. Het college van Zaltbommel heeft een stevige duurzaamheidsambitie en doet daarom ook een stevig aanbod aan de energieregio: de elektriciteit die Zaltbommel gebruikt wil de gemeente binnen de eigen gemeente duurzaam gaan opwekken.

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Zaltbommel maakt onderdeel uit van de energieregio Rivierenland.

Eerlijk deel

Het college vindt het belangrijk dat Zaltbommel direct een reëel bod op tafel legt voor de RES 1.0. Wethouder Willem Posthouwer: “Los het maar in een andere gemeente op, is wat ons betreft geen oplossing. Wij weten hoeveel energie we in de gemeente Zaltbommel gebruiken, wat we al duurzaam opwekken en op gaan wekken en dus ook wat er nog bij moet. Dat is ons eerlijk deel en daarvoor nemen wij ook verantwoordelijkheid, ook al is het geen eenvoudige opgave die vanzelf gaat, maar het is wel haalbaar. In ons geval gaat dat om drie en halve windmolens, drie grote en een kleinere, dus met dat bod gaan wij ook naar de energieregio’.

Stevige voorwaarden

De opwekking van duurzame zon- en windenergie is in Zaltbommel aan duidelijke kaders gebonden. Met het Zon- en windbeleid geeft de gemeente aan waar er grootschalige zon- en windenergie opgewekt mag worden en wat daarvoor de eisen zijn. Gegadigde partijen krijgen te maken met stevige voorwaarden onder andere op het gebied van participatie met omwonenden.

Iedereen doet mee, iedereen wint

Het college bracht het Zon- en windbeleid al voor het RES-bod in de raad. Posthouwer: “Het is belangrijk dat we met de raad nadenken over hoe we het willen gaan doen. Daarbij geldt ons motto: iedereen doet mee, iedereen wint. We moeten de lusten en de lasten zo eerlijk mogelijk verdelen. Samen willen we het mogelijk maken; dat gevoel leeft gelukkig breed in de raad als het om duurzaamheid gaat.”

Glastuinbouw

Met de windmolens houdt Zaltbommel straks de spreekwoordelijke eigen broek op. Voor inwoners en voor de bedrijven, met uitzondering van de glastuinbouw. Posthouwer: “We vervullen daarmee een nationale functie, dat kunnen wij niet lokaal oplossen, dat zou geen eerlijk deel zijn. We vragen Velsen ook niet om als gemeente de last van de energiebehoefte van Hoogovens te dragen. Het college ziet het wel als haar taak om deze vraag in samenwerking met andere partijen onder de aandacht te brengen. En dat pakken we dan ook op.”

Hoe het RES-bod van de gemeente wordt ontvangen in de energieregio en wat dan de vervolgstappen zijn zal nog blijken. Met een Zon- en windbeleid en een tender methodiek, waarbinnen gegadigden kunnen inschrijven en punten verdienen voor hun voorgestelde aanpak, verwacht Zaltbommel snel aan de slag te kunnen als er straks een opgave ligt.

DEEL DEZE INFORMATIE