Rondweg Nieuwaal

Rondweg schets

Het dorpsplatform Nieuwaal heeft een zienswijze ingediend mbt de wijzigingsplannen van o.a. de Rondweg Nieuwaal (Zaaknummer 2015-007385).

Wijzigingsplan Infrastructuur, Landschap en tuinbouw Bommelerwaard)

1 februari 2018
Het doel is om de nieuwe rondweg groener in te kleden, toegankelijk te maken voor voetgangers zodat er een ‘rondje’ gelopen kan worden, en het verplaatsen van de vrachtwagenparkeerplaats.

april 2019: (PHTB) Nog steeds geen zicht op vooruitgang. Waar men precies mee bezig is is onduidelijk. “Diverse acties lopen nog. Het is vooral een lastig proces dat helaas veel tijd kost.”.Zoals eerder besproken worden er in principe geen werkzaamheden uitgevoerd aan de Jacob Ekelmansstraat voordat de rondweg klaar is. Alles hangt een beetje af van hoe dat bovenstaand proces verloopt. De vrachtwagen parkeerplaats wordt nog niet gesloten. “Wij schaffen geen perceel aan. Wij hebben geprobeerd marktpartijen samen te brengen om dit mogelijk te faciliteren. Echter is dat ook een moeizaam proces waarin ook de gemeente moet meewerken. Vooralsnog is er geen geschikte locatie gevonden die voor alle partijen akkoord is.”

 

Scroll naar top