Vergadering Dorpsplatform donderdag 16 januari

Het bestuur van het Dorpsplatform komt aanstaande donderdag 16 januari voor de eerste keer in dit nieuwe jaar bij elkaar. De vergadering vind plaats in Het Trefpunt en begint om 19.30 uur. Inwoners die vragen hebben of andere zaken met het bestuur willen bespreken, kunnen tussen 19.30 uur en 20.00 uur binnenlopen bij de vergadering. Een mail sturen kan natuurlijk ook, mail dan naar: info@dorpsplatformnieuwaal.nl


agenda
 
1 Welkom
2 Mededelingen 
3  Notulen 30 okt 2019 (met dank aan Janne) en actiepunten
4 SvZ Leefbaarheidsbudget 2019 (Nicole) 
5 Kennismaking Sociaal Makelaar Ilse van Eldijk 
6 Kennismaking Wijkagent Tristan van Leeuwen   
7 Evaluatie oud/nieuw
8 Bushalte (hoek  JE-straat/Hogeweg)
9 Onderhoud Nieuwaal algemeen
(extra: watertappunt en stoepen) 
10 JOR (Jaarplan Openbare Ruimte 2019-2022)
Projectenplan 2020 
11 SvZ Rondweg (naam rondweg) / herinrichten Jacob Ekelmansstraat
12 SvZ Werkgroepen en activiteiten (samenwerking met Activiteiten Commissie Nieuwaal)
13 Wvttk en rondvraag
14 Afsluiting. 

DEEL DEZE INFORMATIE