Pieter van Maaren voorgedragen als nieuwe burgemeester van Zaltbommel

ZALTBOMMEL – De heer Van Maaren (55) wordt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Zaltbommel. Dit besloot de gemeenteraad van Zaltbommel in een raadsvergadering op donderdagavond 4 juli op voorstel van de vertrouwenscommissie. De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting in september beëdigd als burgemeester van Zaltbommel.

Pieter van Maaren is nu burgemeester van Urk en was één van de 30 kandidaten die reageerden op de vacature voor het ambt van burgemeester in Zaltbommel. De heer Van Maaren heeft veel bestuurlijke en politieke ervaring onder meer als burgemeester van Urk, als raadslid en fractievoorzitter van het CDA in de gemeente De Bilt en hij vervulde diverse functies bij de Provincie Utrecht. Van Maaren is gehuwd en heeft 4 kinderen.

Van Maaren werd in Leerdam geboren en groeide op in Heukelum. Na de afronding van zijn VWO-opleiding in Gorinchem studeerde hij algemeen bestuurlijke- en juridische zaken aan de Utrechtse Bestuursacademie. Sinds 1986 is hij bij een aantal gemeenten werkzaam geweest onder andere als gemeentesecretaris in Rozendaal en deelgemeentesecretaris in Hillegersberg-Schiebroek.

In 2003 werd Van Maaren bestuurssecretaris van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. Vervolgens werd hij benoemd tot plaatsvervangend chef Kabinet van de Commissaris van de Koningin in dezelfde provincie. Sinds 2006 is Van Maaren lid en vanaf 2009 de fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van De Bilt. In 2010 was hij lijsttrekker voor het CDA in De Bilt. Van Maaren is belijdend lid van de PKN en was onder andere diaken en ouderling. Ook is hij meerdere jaren voorzitter van de hervormde wijkkerkenraad van de Dorpskerk van De Bilt geweest. Hij is sinds 2012 burgemeester van Urk

Profielschets
De vertrouwenscommissie heeft de afgelopen maanden de raadsvoordracht voorbereid op basis van de profielschets die de gemeenteraad in maart 2019 vaststelde. In deze profielschets zijn ook de wensen van inwoners en belangrijke samenwerkingspartners opgenomen. De belangrijkste basiseigenschappen van de profielschets zijn: integer, herkenbaar, onafhankelijk, verbindend, én stressbestendig. Daarnaast moet de nieuwe burgemeester, volgens de profielschets, zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor iedereen, hij of zij moet evenwichtig en daadkrachtig zijn, hij of zij moet flexibel, charismatisch, empathisch, communicatief en analytisch zijn en beschikken over humor en relativeringsvermogen.

Procedure
Dertig kandidaten hebben op de vacature gereageerd. Met een deel van hen is de vertrouwenscommissie in gesprek gegaan. Na een zorgvuldige afweging leidde dat tot de volgende voordracht van Van Maaren als meest gewenste kandidaat. Met de voordracht van Van Maaren door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt besloten. Het streven is om Van Maaren op donderdag 19 september te installeren als burgemeester van de gemeente Zaltbommel.

Vertrek Rehwinkel
Peter Rehwinkel bekleedt sinds 2017 als waarnemer het ambt van burgemeester van Zaltbommel. In februari 2019 is de procedure voor de benoeming van een vaste burgemeester begonnen. Destijds liet de heer Rehwinkel weten niet mee te solliciteren naar het ambt van burgemeester in Zaltbommel. Rehwinkel blijft waarnemend burgemeester tot de installatie van Van Maaren in september

DEEL DEZE INFORMATIE