Ook deze zomer weer Lepelaars in Nieuwaal

Als je over de Waaldijk komt tussen Nieuwaal en Zuilichem heb je grote kans dat je een of meer Lepelaars aan de buitenkant van de dijk ziet, die bezig zijn door op de voor hun kenmerkende manier voedsel aan het zoeken zijn. Enkele jaren geleden was deze vogel een zeldzame verschijning in ons gebied, maar nu kom je ze steeds meer tegen.

Rond 1970 waren er nog maar 170 broedpaar in ons land, nu ruim 2.500. De Nederlandse populatie lepelaars is uniek, in andere landen in Noord-West Europa broeden ze nauwelijks. De lepelaars die in West-Europa broeden overwinteren vooral langs de West-Afrikaanse kust, zoals in het tropische waddengebied Banc d’Arguin voor de Mauritaanse kust. In het najaar vliegen de vogels via Noord- en Zuid-Spanje. In deze gebieden blijven ze een week of twee om krachten op te doen om verder te kunnen trekken. In totaal kan de trektocht wel twee maanden duren. Op de tweede foto een Aalscholver die we vanmorgen vlak bij de Lepelaars zagen zitten. Ook de populatie van deze vogel in de regio is de laatste jaren enorm toegenomen.

DEEL DEZE INFORMATIE