Nog geen uitsluitsel over ophalen incontinentiemateriaal en luiers

Het Algemeen Bestuur (AB) van Avri besloot 4 juli in haar vergadering dat de 8 aangesloten gemeenten, waaronder Zaltbommel, zelf bepalen of en hoe zij incontinentiemateriaal en luiers door Avri laten inzamelen. Wij gaan hierover met onze gemeenteraad in gesprek. Naar verwachting is meer hierover in november bekend. Ook is in de vergadering besloten om de contracten met papierverenigingen met een jaar te verlengen.

We gaan met de gemeenteraad in gesprek over óf en hoe we luiers en incontinentiemateriaal laten inzamelen. Zij bepalen ook hoe vaak het afval wordt opgehaald en hoeveel containers er worden geplaatst.

Duurzaam verwerken

Iedere gemeente kiest straks zelf of en hoe het materiaal ingezameld wordt en betaalt hiervoor zelf de kosten.  Het AB van Avri wil incontinentiemateriaal en luiers gescheiden inzamelen en circulair laten verwerken, zodat het als grondstof voor nieuwe producten kan dienen.

Maatwerk

Gemeenten willen meer maatwerk gericht op de behoefte van hun inwoners. Joost Reus, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Avri: “Maatwerk is niet nieuw binnen Avri. Verschillende gemeenten hebben al maatwerk voor aanvullende werk. Voor die extra werkzaamheden betalen die gemeenten ook. Denk bijvoorbeeld aan het extra ophalen van gft of het verwijderen van zwerfvuil.

Pilots met papierverenigingen

De contracten met de verenigingen die Avri ondersteunen bij het ophalen van papier zijn voor 1 jaar verlengd. In het najaar zoeken Avri en de verenigingen samen naar alternatieve werkzaamheden zodat de inkomsten voor verenigingen ook ná 2020 geborgd kunnen blijven. Denk bijvoorbeeld aan het adopteren van ondergrondse containers of het bemensen van mobiele milieustraten. Volgend jaar probeert een aantal verengingen de alternatieve werkzaamheden uit om te onderzoeken wat het beste werkt. Het bedrag dat voor papierverenigingen gereserveerd is blijft overeind, verenigingen worden wel geacht om er een tegenprestatie voor te leveren.

DEEL DEZE INFORMATIE