Mantelzorger? Dat verdient een compliment!

ZALTBOMMEL – Inwoners die hulp krijgen van een mantelzorger kunnen ook dit jaar het mantelzorgcompliment van €100,- aanvragen. Het mantelzorgcompliment is bedoeld voor mantelzorgers die in 2018 langdurig en intensief een familielid, partner, vriend of kennis hebben verzorgd. Zij kunnen het compliment voor 2018 bij de gemeente aanvragen van 1 oktober tot en met 11 november.

Wethouder Bragt: “Dit mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor hun goede zorgen. De belastende rol van die liefdevolle zorg wordt vaak onderschat. Daarom verdienen de mantelzorgers niet alleen onze aandacht, maar ook onze waardering.”

Wie mag het aanvragen?
Inwoners die hulp krijgen van een mantelzorger kunnen het mantelzorgcompliment van €100,- voor één mantelzorger aanvragen. Kent u iemand die hulp krijgt van een mantelzorger, wijs hem of haar dan op de mogelijkheid een compliment voor zijn/haar mantelzorger aan te vragen!

Voorwaarden
Een mantelzorger komt in aanmerking voor het mantelzorgcompliment als hij of zij:

–       in 2018 minimaal 3 maanden aaneengesloten mantelzorg verleende,

–       voor minimaal 8 uur per week,

–       en deze zorg onbetaald verleende.
Een zorgvrager kan één mantelzorgcompliment aanvragen.

Aanvragen?
Vul het online aanvraagformulier vanaf 1 oktober in op http://tinyurl.com/mantelzorgcompliment2019 in om het compliment aan te vragen of vraag een aanvraagformulier aan via telefoonnummer 14 0418. Vergeet niet uw contactgegevens op het formulier in te vullen. Als de gemeente aanvullende informatie nodig heeft naar aanleiding van de aanvraag, neemt een medewerker contact op met de aanvrager.

Vragen?
Inwoners die vragen over het mantelzorgcompliment of het aanvragen ervan hebben kunnen contact opnemen met het Wmo-loket van de gemeente via telefoonnummer 14 0418.

Mantelzorgcompliment
Gemeenten hebben de wettelijke taak om de waardering van mantelzorgers vorm te geven. Zij krijgen hiervoor budget van het Rijk. Gemeenten mogen dit budget naar eigen inzicht inzetten om mantelzorgers te waarderen.

DEEL DEZE INFORMATIE