Het is tijd om uw woning toekomstbestendig te maken

Heeft u een koopwoning? Dan kunt u vanaf half juli 2019 tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning toekomstbestendig te maken. U kunt hiermee bijvoorbeeld uw woning isoleren, uw badkamer op de begane grond plaatsen of asbest verwijderen. Provincie Gelderland en wij willen hiermee positief bijdragen aan het verduurzamen en het levensloopbestendig maken van woningen en het verwijderen van asbest.

Wethouder Posthouwer adviseert u om werk te maken van het verduurzamen en toekomstbestendig maken van uw woning:

“Wacht niet langer, want uiteindelijk leveren dit soort maatregelen ook geld op. De lening is onder gunstige voorwaarden, dus ik raad mensen aan om er nu werk van te maken.”

Toekomstbestendige en duurzame maatregelen
We verstrekken de leningen om investeringen mogelijk te maken voor:

energiemaatregelen, zoals plaatsing zonnepanelen, isolatie van de woning etc.
ingrepen om een woning levensloopbestendig te maken, zoals aanbrengen traplift , realisatie van een slaapkamer en badkamer op de begane grond etc.
. asbestsanering
. funderingsherstel
. Voor alle leningen geldt dat er minimaal één energiemaatregel toegepast moet worden.

Bekijk de maatregelen, de voorwaarden en de soorten leningen op de pagina over de toekomstbestendig wonen lening. Aanvragen kan vanaf 18 juli. Het aanvraagformulier komt dan op de website te staan.

Huurwoning?
Heeft u een huurwoning die u levensloopbestendig(er) wil maken? Zodat u ook als uw levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een handicap, in uw woning kunt blijven wonen? Dan wijzen we u graag op de blijverslening.

DEEL DEZE INFORMATIE