Geef uw mening: Hoe gaat het met u?

BOMMELERWAARD – De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel vinden het belangrijk dat inwoners zich prettig, gelukkig en gezond voelen, voldoende sociale contacten hebben en weten bij wie ze terecht kunnen als het even minder goed met ze gaat. Zij voeren daarom een onderzoek uit naar het welzijn van hun inwoners. Iedereen kan meedoen door een vragenlijst hierover in te vullen.

De vragenlijst is tot en met 6 september in te vullen via enquete.toponderzoek.com/welzijnindebommelerwaard. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Voor wie de vragenlijst liever niet digitaal invult, liggen er papieren exemplaren van het onderzoek klaar in de gemeentehuizen en de bibliotheeklocaties.   

Prettige samenleving voor iedereen

Wethouders Sørensen (Maasdriel) en Bragt (Zaltbommel) vinden het belangrijk dat inwoners zich prettig voelen in hun omgeving en hopen dat veel mensen mee willen doen aan het onderzoek. Wethouder Bragt: “De uitkomsten van het onderzoek gebruiken wij om nog beter samen te werken met maatschappelijke partners in de gemeenten aan een fijne samenleving voor iedereen. De inbreng van onze inwoners is daarbij onmisbaar!”

Het onderzoek

In het onderzoek worden bijvoorbeeld vragen gesteld over hoe mensen hun leven ervaren, sociale contacten onderhouden en hulp bieden of ontvangen. De uitkomsten van het onderzoek laten zien wat er op het gebied van welzijn al goed gaat, maar ook wat er beter kan. De gemeenten gebruiken deze informatie om welzijnsbeleid te maken. Hier staat in hoe zij samen met maatschappelijke partners zoals welzijnsorganisaties in de gemeenten werken aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Anoniem meedoen

TOPonderzoek, het bureau dat het onderzoek voor de gemeenten uitvoert, houdt zich strikt aan de Gedragscode voor onderzoek en statistiek. Dat betekent dat deelnemers anoniem blijven en dat het bureau strikt vertrouwelijk omgaat met de antwoorden.

Ook vragenlijst voor maatschappelijke partners

De gemeenten voeren een apart onderzoek uit onder hun maatschappelijke partners (verenigingen, religieuze instellingen en dorpsraden). Doel hiervan is meer inzicht krijgen in hoe deze organisaties bijdragen aan het welzijn van inwoners en de behoefte van deze organisaties aan ondersteuning. De maatschappelijke partners krijgen deze vragenlijst per e-mail van de gemeenten. Maatschappelijke partners die de vragenlijst onverhoopt niet hebben gekregen, kunnen contact opnemen met de gemeenten via 14 0418 of via info@zaltbommel.nl of info@maasdriel.nl om de vragenlijst alsnog te ontvangen. 

DEEL DEZE INFORMATIE