Coöperatie Bommelerwaar en gemeente zetten in op verdere samenwerking voor een duurzaam Zaltbommel

ZALTBOMMEL – De gemeente Zaltbommel en gebiedscoöperatie Coöperatie Bommelerwaar werken intensief samen om Zaltbommel te verduurzamen. Op woensdag 30 oktober onderstrepen zij deze samenwerking door het zetten van een handtekening onder de Deal voor Duurzaamheid. In de Deal voor Duurzaamheid spreken de partijen af wat de gezamenlijke doelstellingen zijn en welke stappen zij daartoe volgen.

De afspraken richten zich in eerste instantie op de doelen van de energietransitie. De energietransitie is de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas en kolen, naar hernieuwbare bronnen zoals zonne- of windenergie.

Woorden omzetten in daden

Namens de betrokken partijen zetten Willem Posthouwer (wethouder Duurzaamheid gemeente Zaltbommel) en Hans Vuuregge (voorzitter Coöperatie Bommelerwaar) hun handtekening onder de gezamenlijke ambitie. Beide partijen zien het tekenen van de Deal voor Duurzaamheid als een start voor het uitvoeren van vele projecten. Willem Posthouwer: “Het dak van de gemeentewerf hebben we beschikbaar gesteld voor Coöperatie Bommelerwaar om zonnepanelen op te leggen. Wat ons betreft volgen er nog vele van dergelijke projecten om Zaltbommel duurzamer te maken. Het is mooi dat we met de Deal voor Duurzaamheid de daadkracht die we beiden hebben vastleggen. En dan nu echt aan de slag!’ Hans Vuuregge vult aan: “Coöperatie Bommelerwaar heeft een grote club met enthousiaste vrijwilligers. Langzaam maar zeker maken wij een professionaleringsslag. De gemeente kan ons daarbij helpen.” Om woorden om te zetten in daden, gaan direct na het tekenen van de Deal voor Duurzaamheid de partijen in gesprek welke projecten allemaal kunnen worden opgepakt.

Coöperatie Bommelerwaar mogelijk eerste ‘bewoner’ van Het Groene Huis

De deal voor duurzaamheid wordt getekend in Het Groene Huis. De Coöperatie Bommelerwaar wordt namelijk één van de eerste bewoners van dit verzamelkantoor voor kleine ondernemers met een duurzame ‘state of mind’.

Groene huis opent half november

Het Groene Huis is de naam van een verzamelkantoor voor kleine ondernemers in de zuidvleugel (oude kantoor Tempo Team) van het Gemeentekantoor. Doel van dit initiatief is om duurzaam ondernemerschap in de Bommelerwaard te faciliteren. De gemeente stelt deze etage tegen een aantrekkelijke huurprijs ter beschikking voor duurzame initiatieven, kleinschalige of startende ondernemers en zelfstandige professionals. Momenteel wordt Het Groene Huis ingericht, zodat in november de deuren officieel geopend kunnen worden.  Projectleider voor Het Groene Huis in opdracht van de Gemeente is Nanette van Dishoeck. Zij is bereikbaar via 06 – 551 965 32 of nvandishoeck@zaltbommel.nl.

DEEL DEZE INFORMATIE