Afscheid Secretaris dorpsplatform

Vorige maand heeft Janne van Wijnen haar werkzaamheden als secretaris van dorpsplatform Nieuwaal neergelegd. Ze was bestuurslid vanaf januari 2015. 

Als kersverse bewoner aan de Jacob Ekelmansstraat zag ze destijds de oproep voor nieuwe bestuursleden, kwam informeren tijdens het inloop halfuurtje en bleef. Door het slinkend aantal leden op dat moment raakte ze nagenoeg bij ieder onderwerp op de agenda betrokken. Veel onderwerpen zijn door Janne met succes afgerond en daar kijken we allemaal met grote tevredenheid op terug.

We zijn haar erg dankbaar voor het vele werk dat ze voor de leefbaarheid van Nieuwaal heeft gedaan. Dank je wel Janne!

DEEL DEZE INFORMATIE