Praat mee over duurzaamheid

ZALTBOMMEL – De gemeente Zaltbommel wil het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen en overschakelen op duurzame energie. Maar op welke manier? De gemeente raadpleegt graag de inwoners om te horen hoe zij hier over denken. Een vragenlijst over het onderwerp is in te vullen tot en met 2 februari. Ook het Zaltbommelse burgerpanel TIPBommelerwaard krijgt de vragenlijst in de mailbox. De vragen gaan onder andere over duurzaamheid, landschap en de toekomst. De gemeente betrekt onder meer de uitkomsten van dit onderzoek bij het bepalen van een strategie voor een duurzame toekomst. De uitkomsten van het onderzoek zijn daarnaast input voor de omgevingsvisie die de gemeente samen met gemeente Maasdriel opstelt.

Wethouder Posthouwer: “De energietransitie en het opwekken van duurzame energie heeft impact op onze leefomgeving. We moeten keuzes maken, bijvoorbeeld ten aanzien van ons waardevolle landschap. We werken met alle gemeenten van rivierenland samen aan een strategie voor een duurzame toekomst. Dit noemen we de Regionale Energiestrategie. Juist omdat het om uw omgeving gaat nodigen we uit om mee te doen aan ons onderzoek.”

Doel: CO2 uitstoot verminderen

Onze doelstelling is het klimaatakkoord van Parijs, vertaald in het Nederlandse Klimaatakkoord. Hierin staat 49% CO2 reductie in 2030 en zelfs 95% in 2050 (ten opzichte van het referentiejaar 1990). Wethouder Posthouwer: “Deze doelen zijn haalbaar door zo min mogelijk gebruik te maken van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas. Door zo veel mogelijk energie te besparen verminderen we de vraag naar energie. De rest moeten we duurzaam opwekken, bijvoorbeeld met zon-, windenergie, waterkracht en aardwarmte.”

Iedereen doet mee

Iedereen kan de vragenlijst invullen tot en met 2 februari. U kunt meedoen aan het onderzoek door te gaan naar https://enquete.toponderzoek.com/Zaltbommel. Het invullen van de anonieme enquête kost ongeveer 10 minuten. Zaltbommelse leden van het burgerpanel TIP Bommelerwaard krijgen een mail met een inlogcode en het verzoek om de enquête in te vullen.

Anoniem meedoen
Toponderzoek, het bureau dat het onderzoek voor de gemeente uitvoert, houdt zich strikt aan de Gedragscode voor onderzoek en statistiek. Dat betekent dat deelnemers anoniem blijven en dat het bureau strikt vertrouwelijk omgaat met de antwoorden.

Vragen?
Inwoners die vragen hebben over het onderzoek kunnen contact opnemen met onderzoeksbureau Toponderzoek. Via 085-4860103 of via e-mail: enquete@toponderzoek.nl<mailto:enquete@toponderzoek.nl>.

Hoe verder

Bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie werkt de gemeente samen met alle andere gemeenten van Regio Rivierenland (Maasdriel, West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Culemborg, Buren en West Maas en Waal); en met de Provincie, het Waterschap en Liander (het bedrijf dat voor de gemeenten alle stroomkabels en gasleidingen beheert). De gemeenteraden bepalen uiteindelijk de koers en inhoud van de Regionale Energiestrategie. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt voor het bepalen van de koers en inhoud. Op 28 mei neemt de gemeenteraad naar verwachting hierover een besluit.

Input ook gebruikt voor omgevingsvisie

De uitkomsten van dit onderzoek neemt de gemeente ook mee als input voor de omgevingsvisie. De gemeenten in de Bommelerwaard gaan de komende tijd met zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en partners in gesprek over de toekomst van de Bommelerwaard. Het gaat bijvoorbeeld over bereikbaarheid, gezondheid, landschap, openbare ruimte, wonen, economie en voorzieningen. Ook duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de omgevingsvisie. Kijk voor meer informatie over de omgevingsvisie op www.toekomstbommelerwaard.nl<http://www.toekomstbommelerwaard.nl>.

DEEL DEZE INFORMATIE