Gemeente wil mensen met incontinentie- en medisch afval tegemoetkomen

De gemeente Zaltbommel wil inwoners die extra restafval hebben  door incontinentie- of medisch afval tegemoetkomen. Het gaat om een financiële vergoeding van maximaal 52 euro per half jaar voor de periode vanaf 1 juli 2019 tot er een structurele oplossing is voor het wegbrengen van dit afval. Het college vraagt de gemeenteraad om hiervoor geld beschikbaar te stellen.

Per 1 juli is de inzameling van restafval veranderd. Mensen die incontinentiemateriaal moeten gebruiken of medisch afval hebben, zijn daardoor duurder uit. De vergoeding geldt niet voor babyluiers.

Vergoeding

Het gaat om een financiële vergoeding van 52 euro per half jaar voor mensen met incontinentieafval voor de periode vanaf 1 juli 2019 tot er een structurele oplossing is voor het wegbrengen van dit afval. De vergoeding voor inwoners met medisch afval is 26 euro voor een halfjaar.

Aanvragen naar verwachting vanaf 18 november

De gemeenteraad neemt naar verwachting op 7 november een besluit hierover. Als de gemeenteraad  instemt met het voorstel, kunnen inwoners vanaf maandag 18 november een verzoek voor de tegemoetkoming bij de gemeente indienen. De vergoeding kan per half jaar aangevraagd worden. De vergoeding van 1 juli 2019 tot en met 31 december kan aangevraagd worden van 18 november 2019 tot en met 18 januari 2020. Voor de eerste helft van 2020 kunnen mensen van 1 februari tot en met 31 juli de aanvraag doen. De gemeente beoordeelt of inwoners in aanmerking komen voor de tegemoetkoming in de extra kosten.

Tijdelijke oplossing

De tegemoetkoming is een tijdelijke oplossing van de gemeente totdat er een alternatief komt voor het gescheiden inzamelen van incontinentiemateriaal en wegwerpluiers. Avri zorgt voor de afvalinzameling in acht Rivierenlandse gemeenten. Ook in de gemeente Zaltbommel. Momenteel onderzoekt Avri de mogelijkheden van het apart inzamelen van incontinentiemateriaal en wegwerpluiers. Daarvoor is het nodig dat de verwerkingscapaciteit geregeld is. Zodra hier meer duidelijkheid over is wordt deze oplossing verder uitgewerkt.

Zorgcentra

Voor mensen die in zorgcentra wonen speelt het probleem niet. Die centra verwerken het incontinentiemateriaal en medisch afval als bedrijfsafval. Dat kost de gebruikers geen extra geld.

DEEL DEZE INFORMATIE